In mijn familie komt helderziendheid voor...
In mijn familie komt helderziendheid voor...
 
Als je iets nieuws leert... dat is de beste hersengymnastiek....
Als je iets nieuws leert... dat is de beste hersengymnastiek....
 
No images
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. De inhoud van de brief is meestal een bemoedigend woord, een spreuk, (dag)horoscoop of iets anders op futurologisch gebied, mens & maatschappij of andere info uit het rariteiten kabinet dat leven heet...
Standen zon en maan
Leeuw
Zon in Leeuw
10 Graden
Ram
Maan in Ram
21 Graden
Afnemende maan (Gibbous)
Afnemende maan (Gibbous)
18 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home Krom-Recht Anna In de media Prive

Prive

AddThis Social Bookmark Button

1prive

Aanklacht tegen medisch specialist

 

 

PARAGNOST:

 

 'Mijn vrouw stierf door kwakzalverij!'

 

Hij wordt wel 'de Nederlandse Nostradamus' genoemd, paragnost Jan C. van der Heide. Onlangs verscheen zijn boek Ánna - ik dans in mijn hoofd'. Een aangrijpend relaas over de Grote Liefde uit zijn leven: ANNA, de sierlijke ballerina die hem betoverde en 32 jaar lang zijn vrouw zou zijn. Totdat het noodlot toesloeg en zij ruw uit het leven gerukt werd. Het boek is niet alleen een ontroerende LIEFDESHOMMAGE aan zijn vrouw, maar ook een keiharde AANKLACHT van de paranormale hypnotherapeut tegen de reguliere arts PROF. DR. H. uit Leiden, die zijn doodzieke vrouw nota bene een DROPDRANKJE voorschreef...

 

'Als ik dit op mijn geweten had, was ik gestenigd!'

 

                               prive

 Ontroostbaar en woedend. Zo voelt de befaamde paragnost en hypnotherapeut JAN C. VAN DER HEIDE uit Oegstgeest zich. Vorig jaar moest hij zijn vrouw ANNA begraven. Ze werd slechts 56 jaar. Volgens de helderziende is zijn geliefde Anna de dupe geworden van een totaal foute diagnose van de behandelend specialist. Jan C. van der Heide vertelt, terwijl zijn ogen vlammen: 'Ruim twee jaar geleden kreeg Anna last van rugpijn. Jarenlang heeft zij als klassiek danseres opgetreden. Alles aan haar was gracieus en sierlijk! Helaas namen haar rugpijnen ondraaglijke vormen aan.

 

Daar Anna er altijd stralend en mooi uitzag vermoedde niemand dat zij zo ziek was... Ze bleef zich, zoals zij als klassieke danseres gewend was, tot op het bittere einde gracieus, sierlijk en waardig bewegen. Maar haar rugpijnen werden steeds venijniger en ik 'voelde' dat er iets heel erg mis was.Ik zag in gedachten een zwarte plek achter op haar rug, die ik bij kankerpatiënten die bij mij in therapie kwamen wel vaker had gezien. Ik voelde mij intens verdrietig, maar wilde dat absoluut voor Anna verbergen... Ze was onder behandeling bij de reumatoloog PROF. DR. H. uit Leiden. Volgens de specialist was er, toen we twee jaar geleden bij hem kwamen, niets verontrustends met mijn Anna aan de hand. Hij stelde als diagnose dat er slechts sprake zou zijn van een onschuldige slijmbeursontsteking. Maar mijn onrustgevoelens namen alleen maar toe. Ik voelde meteen dat er iets anders aan de hand was. Iets heel ernstigs...Letterlijk heb ik tegen de reumatoloog gezegd dat Anna om de een of andere reden door haar wervels heen was gezakt en dat de zenuwen beklemd zaten. Ik vond dat er foto's van haar wervels genomen moesten worden om de oorzaak aan het licht te brengen via een zogenaamde MRI-scan. De reumatoloog keek mij bijzonder hooghartig aan en antwoordde geaffecteerd: 'Bent u nu de arts, of ik? Ik zeg u nogmaals: ze heeft een slijmbeursontsteking. Er is geen enkele reden om zo'n kostbare scan te doen!'Ik bleef echter aandringen op zo'n MRI-scan, maar de professor zei daarop laatdunkend: 'Meneer, ik heb mijn diagnose gesteld en zie geen enkele noodzaak voor zo'n scan. Voor koffiedik kijken bent u hier absoluut aan het verkeerde adres!'

 

Klaarblijkelijk voelde deze 'reguliere' arts zich mijlenver verheven boven mijn paranormale gevoelens en waarnemingen... Daarna heb ik de bewuste specialist nog diverse malen opgebeld met het verzoek tot zo'n MRI-scan. Want de pijnen van mijn lieve Anna werden ondraaglijk en ik wist zeker dat er meer aan de hand was. Hulpeloos zat ik naast het bed van mijn schat, die in haar leven nog nooit iemand één haar gekrenkt had. Anna was synoniem voor lief. Altijd in de weer voor anderen.En nu opeens zat ik naast haar bed terwijl ik moest toezien hoe zij door helse pijnen gefolterd werd. Ik wist absoluut zeker dat er iets zeer ernstigs met mijn Anna aan de hand was... Wanhopig waagde ik nog één telefoontje naar haar behandelend reumatoloog. En wat deed die professor? Hij schreef mijn lieve Anna een DROPDRANKJE voor! 'Dan gaat het vanzelf weer over,' was zijn oordeel. Uiteindelijk, naarmate de pijnen van mijn vrouw ondraaglijk werden, heb ik zelf, op eigen kosten, zo'n MRI-scan laten maken aangezien de professor dit nogmaals weigerde. De uitslag van de scan bevestigde mijn bange voorgevoelens: Anna had kanker in haar ruggenwervels. Ondanks de folterende pijnen wilde de reumatoloog geen nieuwe diagnose stellen en hield hij vast aan zijn eerdere medische miskleun. Mijn vrouw was reddeloos verloren en is onlangs overleden. Dankzij de arrogantie van zo'n medicus. Met een eenvoudige 'plattelandsarts waren we beter af geweest. Dan had Anna nog járen kunnen leven, zo werd mij pijnlijk meegedeeld door diverse specialisten...'. Jan C. van der Heide is niet de eerste de beste helderziende. Volgens de gezaghebbende Amerikaanse parapsycholoog PROF. HANS HOLZER is de Nederlandse helderziende één van de grootsten uit deze tijd.

In binnen- en buitenland is Jan C van der Heide een begrip en zijn lezingen zijn veelal uitverkocht. Hij schreef vele boeken: een bestseller over spookhuizen, over zijn communicatie met overledenen, het leven na de dood en over engelen. Zijn voorspellingen van de afgelopen jaren waren verbluffend juist, zoals zijn voorspellende boeken en artikelen in vakbladen bewijzen. Zo voorzag Jan C. van der Heide in zijn boek VOORSPELLINGEN VOOR 2001 EN DAARNA... onder meer zeer nauwkeurig enkele wereldrampen, zoals de besmetting door terroristen met miltvuur en de bedreiging van de wereldvrede door extremistische islamieten. Maar ook het verongelukken van een atoomonderzeeër in Noorse wateren voorspelde hij griezelig exact. Net zoals hij in het verleden grote rampen in ons land voorspelde, zoals de Bijlmerramp en de vuurwerkramp die later Enschede in rouw zou dompelen.Ook voor de nabije toekomst heeft Jan C. van der Heide helaas niet altijd goed nieuws. Zo voorspelt hij dat de komst van de euro in ons land een economische crisis tot gevolg zal hebben: 'We zullen niet meer over de euro spreken, maar over de neuro...' Zijn voorspellingen waren vaak raak.

 

 Na de beroemde paragnost GERARD CROISET wordt Jan C. van der Heide tot de grootste helderziende van ons land gerekend. Helaas werd zijn 'visie' op de lichamelijke toestand van zijn vrouw Anna door de gewraakte specialist niet serieus genomen. Hij zegt: 'Sommige artsen denken echt letterlijk dat ze God zijn en dus altijd het gelijk aan hun zijde hebben. Al heeft dat, zoals bij mijn Anna, een vroegtijdige dood tot gevolg... Stel dat een alternatief genezer deze blunder had gemaakt als deze professor, dan was hij GESTENIGD! Vergelijk deze zaak maar eens met de dood van SYLVIA MILLECAM. Toen werden terecht mensen uit het paranormale circuit heftig veroordeeld. Nu hoor je er geen mens over. Behalve mij dan en ik hoop dat mijn boek de mensen aan het denken zal zetten...Ín een koortsachtig tempo schreef de bekende paragnost direct na het overlijden van zijn vrouw het boek ANNA- ik dans in mijn hoofd. Het is het verhaal van twee geliefden, Jan en Anna, die ruim 32 jaar een onlosmakelijk paar vormden. 'Meteen toen Anna en ik elkaar voor het eerst zagen, wisten we dat we met elkaar zouden trouwen. Vanaf dat eerste moment werd ons leven een sprookje. Anna danste de sterren van de hemel en wij bouwden samen mijn praktijk op. We konden in al die jaren nog geen uur buiten elkaar, 'verzucht Jan van der Heide.

'We ondernamen alles samen: radio- en televisiereportages, vermissingen, workshops en lezingen. Als de professor doctor naar een simpele paragnost had geluisterd, had Anna zeker nog geleefd. En dan waren die helse pijnen haar bespaard gebleven... Door het schrijven van het boek waren we na haar dood nog een beetje bij elkaar. Beleefde ik weer de intens gelukkige momenten in schrijnend contrast met de keiharde realiteit. Anna bleef, ook vlak voor haar dood in het ziekenhuis, een vrouw met gratie. Ze maakte zelfs een klein dansje in de ziekenhuiskamer, terwijl ze verrekte van de pijn. En ze troostte mij in dat Leidse ziekenhuis. Verpleegsters stonden ervan versteld hoe een doodzieke vrouw zo optimistisch en karaktervol bleef. Zelfs troostte zij medepatiënten en kocht vanuit het ziekenhuisbed met infuus nog presentjes voor een ander in het winkeltje beneden. Krimpend van de pijn stond ze erop de cadeautjes zelf in te pakken met een strik eromheen. Als ik dan zei dat ze nu toch eindelijk eens aan haar zelf moest denken, las ze mij de les en zei: 'Jantje, ik ben mijn leven lang zo geweest. waarom zou ik nu, terwijl ik doodga, me opeens anders moeten gedragen?'

Zo was mijn Anna: een vrouw die zichzelf altijd opofferde. Maar desalniettemin ongezouten haar mening kon verkondigen en bovenal humaan bleef. Mensen hielden van Anna. Op de begrafenis waren dan ook honderden bezoekers en was er een ware zee van bloemen. Er werd geëmotioneerd gesproken in die bomvolle kerk tijdens de dienst. En van de gewraakte specialist? Taal noch teken vernomen. Laat staan een excuus. Maar ja, wat wil je... Immers: God excuseert zich nooit...'

ANNA - ik dans in mijn hoofd

ISBN 9065860169

 

logo_priveDit aangrijpend artikel werd overgenomen uit Nederlands grootste familieweekblad PRIVÉ van 2 februari 2002

 

Naschrift

Het Medisch Tuchtcollege heeft de betrokken specialist Prof. Dr. H. veroordeeld.

 
Wie is online
We hebben 44 gasten online
Radio Paravaria