Sint...,
Sint...,
 
Ik weet dat ik iemand zou moeten vergeven...
Ik weet dat ik iemand zou moeten vergeven...
 
No images
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. De inhoud van de brief is meestal een bemoedigend woord, een spreuk, (dag)horoscoop of iets anders op futurologisch gebied, mens & maatschappij of andere info uit het rariteiten kabinet dat leven heet...
Standen zon en maan
Boogschutter
Zon in Boogschutter
1 Graden
Boogschutter
Maan in Boogschutter
14 Graden
Nieuwe Maan
Nieuwe Maan
0 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home Paranormaal Elvis Presley sprak over de grens van de dood

Elvis Presley sprak over de grens van de dood

AddThis Social Bookmark Button

elvisElvis Presley spreekt uit het rijk der doden... De overleden rock-zanger zegt tijdens een seance tegen parapsycholoog Hans Holzer: "Laat de jongeren die drugs gebruiken toch oppassen. Ik ben na mijn overlijden pas gelukkig geworden...". Geestelijke voortbestaan na de dood, reïncarnatie of hersenschim? Vele mensen wijzen op hun voorhoofd. De voortbestaans-gedachte is onzin, dood is dood... en daarmee basta! Toch gebeurt er vaak in menig leven iets onverklaarbaars, waardoor men zich afvraagt: 'Hoe is het mogelijk? Een voorbeeld in het eenvoudige alledaagse vlak. Je denkt aan iemand waarvan je al tijden niets hebt gehoord. Vijf minuten later belt diegene je op. Of een ander tekenend geval.

Voordat je de huisdeur uitstapt om te gaan winkelen, zie je in een gedachteflits je vriend in een patatzaak staan. Later loop je door de stad, in een snackbar op de hoek zie je jouw vriend een fricandel eten. Je had hem in gedachten al gezien... We kunnen er niet meer omheen, het bestaan van telepathie in de wereld is een onweerlegbare realiteit. Voor de moeilijker en ingewikkelder problemen op paranormaal gebied ligt de bewijsbaarheid minder eenvoudig. Maar de Amerikaanse parapsycholoog Prof. Dr. Hans Holzer weet er alles van. Zijn wervelende leven bracht hem reeds in vele landen, hij kwam in aanraking met talloze mysterieuze fenomenen, waaronder het voortbestaan na de dood van Elvis Presley....EEN EXCLUSIEF INTERVIEW. GEEST Hans Holzer is een expert op het gebied van de parapsychologie. Zijn dagelijks werk bestaat uit het uiteenrafelen van gecompliceerde geestelijke zaken. Hij schreef meer dan honderd veertig boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Hij gaf talloze lezingen over heel de wereld. Hij maakte bizarre dingen mee...Prof.Dr. Hans Holzer, een uiterst beminnelijke creatieve wetenschapper, staat al relativerend open voor de dingen die zijn levenspad kruisen. Duidelijk een wetenschappelijke strijd om tot de kern van de parapsychologie door te dringen. Hans kent de krachten van de geest, houdt zich bezig met magie, uittredingen, voortbestaan na de dood, astrologie en vormen van bezetenheid. "Ik verricht momenteel een onderzoek op de man die zijn zes familieleden heeft vermoord. Zocht hem pas geleden nog op in de gevangenis. Ik ben er zeker van dat deze meervoudige moordenaar een duidelijk geval van bezetenheid is", aldus Hans Holzer. Een bewijs dat onze Amerikaanse professor in potentie openstaat voor elke vorm van parapsychologie. Een wetenschapper die zich bij voorbaat niet beperkt, maar openstelt... De gehele wereld door- of ondoorzichtig met zijn vele vooralsnog niet verklaarbare gebeurtenissen is zijn werkterrein.

Elvis Presley

Wat te denken van het door hem onderzochte fenomeen: 'Elvis Presley spreekt over de grens van de dood...?' We laten Prof.Dr. Holzer zelf aan het woord: "Enige tijd geleden werd ik door een Nederlandse vriend opgebeld. Hij vertelde dat een eenvoudige huisvrouw -Dorothy Sherry genaamd, moeder van drie kinderen, wonend in New Jersey- dacht te spreken uit naam van de overleden Elvis Presley. Ik antwoordde mijn vriend: 'Ach nee laat maar...'. De vrouw in kwestie zou namelijk een overspannen geest kunnen hebben. Een vaker voorkomend verschijnsel na het sterven van een idool. Elvis Presley bleef echter in de slaapkamer van Dorothy Sherry verschijnen. Dorothy dreigde er bijna gek van te worden. Ze had nimmer eerder iets te maken met parapsychologische gebeurtenissen gehad. De herhaaldelijke confrontatie met de geest van de zanger was voor de huisvrouw een hoogst angstige ervaring.

Tijdens het leven van de rock-and-roll-ster had Dorothy nooit belangstelling gehad voor de persoon of muziek van Elvis. Elvis Presley wilde nu via haar de wereld meedelen dat hij nog leefde, weliswaar in een andere dimensie".Op bijna klinische wijze spreekt Prof.Dr. Holzer over het fenomeen, om verder te gaan met de woorden: "Okay, ik besloot Dorothy Sherry nader te onderzoeken. In een New York's hotel werd in aanwezigheid van Elvis' stiefmoeder Dee Presley en zijn halfbroer David Stanley een seance belegd... De Presley-familie was voor de aanvang van de bijeenkomst -net als ik- nogal sceptisch gestemd. Na de seance waren stiefmoeder Dee Presley en halfbroer David echter volslagen zeker van hun zaak. De geest van Elvis had gesproken, het kon niet anders... Letterlijk herhaalde het medium de woorden die Elvis -enkele dagen voor zijn dood- door de telefoon tegen David had gezegd...". "Elvis zei tijdens de seance dingen die op dat moment nog niet eerder openbaar waren gemaakt.

Zoals zijn laatste poging om stiefmoeder Dee telefonisch te bereiken. De inrichting van zijn kleedkamer, de kleren. Dee en David waren overtuigd..., de geest van Elvis bestaat nog...". REINCARNATIELEER KLOPT Elvis Presley die met klem aan de levende mensen op aarde meedeelde dat er een voortbestaan na de dood is. Dat de reïncarnatieleer klopt... Elvis' waarschuwing aan druggebruikers, vooral de jongeren in de samenleving... "Stop met drugs...!" Over gene grens voelt Elvis Presley zich veel gelukkiger dan hij ooit op aarde was. Zijn moeder is bij hem. Elvis herhaalde nadrukkelijk het feit dat er een voortbestaan na de dood is. En de op waarheid berustende reïncarnatiegedachte. Van de Elvis Presley-songs zal een muziekalbum verschijnen, muziek geinspireerd door Elvis'geest", aldus Prof.Dr. Holzer.

WAAR OF ONWAAR

Parapsychologie..., de waarheid over de lichamelijk dode Elvis Presley? Of het verzinsel van een overspannen geest van een simpele huisvrouw uit New Jersey. Nadat de seance in het New Yorkse hotel had plaatsgevonden is huisvrouw Dorothy Sherry nooit meer bezocht door de geest van Elvis Presley. Welke mensen kennen het leven van Elsvis Presley beter dan zijn stiefmoeder Dee en halfbroer/bodygard David Stanley? Juist zij waren verbijsterd na zoveel informatie over Elvis via het medium. Er is een voortbestaan na de dood, Elvis "leeft..." Holzer's wetenschappelijke opstelling is uiteraard van een zuiver analytische en relativerende inhoud, maar hij staat voor alles open. Een kwestie van een frisse wind laten waaien en het kaf van het koren scheiden. Prof. Holzer is in Amerika tevens zeer bekend van radio en televisie. Hij maakte t.v.-specials, aangrijpende documentaires over parapsychologische onderwerpen. Waaronder helderziendheid, bezetenheid, reïnfncarnatie, magie... Een vorm van magisch realisme "Elvis Presley leeft!"

Jan C. van der Heide

 
Wie is online
We hebben 84 gasten online
Radio Paravaria