Sint...,
Sint...,
 
Ik weet dat ik iemand zou moeten vergeven...
Ik weet dat ik iemand zou moeten vergeven...
 
No images
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. De inhoud van de brief is meestal een bemoedigend woord, een spreuk, (dag)horoscoop of iets anders op futurologisch gebied, mens & maatschappij of andere info uit het rariteiten kabinet dat leven heet...
Standen zon en maan
Boogschutter
Zon in Boogschutter
1 Graden
Boogschutter
Maan in Boogschutter
14 Graden
Nieuwe Maan
Nieuwe Maan
0 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home Paranormaal Mediamieke schilderijen & tekeningen van Jan C. van der Heide

Mediamieke schilderijen & tekeningen van Jan C. van der Heide

AddThis Social Bookmark Button
13metaschilderij
7meta
1kerstkaart
4meta
9meta
19metaschilderij
3meta
16ametatek0001
1meta
15metatek
16metatek
12metaschilderij
14metaschilderij
2meta
11metaschilderij
01/15 
start stop bwd fwd

 

 

Mediamieke (olieverf)schilderijen & tekeningen

door: Jan C. van der Heide

 

Oud Mongoolse schrifttekens

10meta                                         

 

'Tijdens een verjaardag bij ons thuis. Op de tafel lag een stuk papier en een potlood. Geheel in gedachten maakte ik schrifttekens en een tekening. Toen het af was dacht ik, wat heb ik nu toch gemaakt?

Het leven hangt van "toevalligheden" aan elkaar. Een poosje later kwamen we in contact met Dr. Nauta, een letterkundige in de altaïsche taalwetenschappen, universiteit Leiden. Hij bekeek de schrifttekens en herkende er heel oude -rond dertienhonderd-, Mongoolse schrifttekens in. Hij begreep werkelijk niet hoe ik, een volkomen leek op dat gebied, op de hoogte kon zijn van dit schrift. Het openingsteken was volkomen correct. Onder voorbehoud heeft hij de tekst vertaald. Hij herkende in de schrifttekens woorden als: jaartal, os, schatkamer. In diverse tijdschriften hebben artikelen gestaan, plus de verklaring van de tekst door Dr. Nauta. Hij kon het niet vatten dat iemand opeens zulke schrifttekens gaat "produceren" en ik begrijp het zelf nog steeds niet. Waarom heb ik dit schrift opgetekend? Ik heb totaal geen affiniteit met het Mongoolse volk of de cultuur. En toch kwam het schrift op automatische wijze bij mij tot stand. Een vorig leven? Ik weet het niet, maar het schrift bestaat en werd geschreven'.

 

(Uit het Paravisie-boek: 'Gewoon een paragnost')

 

Ruim dertig jaar geleden stond in het weekblad DE TIJD, het volgende artikeltje:

Schilderijen met mediamieke inslag: para-psychologie?

In Leiden aan de Maarsmansteeg 2, is dezer dagen een expositie geopend van de schilderijen en tekeningen van Jan van der Heide. Welke ook om niet-artistieke redenen interessant zijn. Volgens de maker zijn ze langs mediamieke weg vervaardigd. Hij wil hiermee zeggen dat de werken niet kunnen worden verklaard uit zijn artistieke kunde want deze ontbreekt hem te enen male. 'Ik kan geen lijn recht trekken...'. De werken zijn tot stand gekomen, zo neemt Van der Heide aan, doordat zijn hand wordt bestuurd door iemand die is overleden. Als aanvullende informatie mag dienen dat hij ook al eens tijdens het schilderen een verschijning heeft gezien van een monnikachtige figuur.

Een jaar geleden kreeg de 27-jarige Van der Heide plotseling aandrang te gaan schilderen en zonder verder enige opleiding zette hij zich aan de ezel en liet zijn handen werktuiglijk hun gang gaan. De maanden daarop verscheen het ene werk na het andere. Meestal religieusgetinte portretten of figuren met oude klederdracht. Daarnaast werd hem ingegeven vreemde lettertekens op papier te zetten. Deze zouden door een taalkundige herkend zijn als van een oude taal. De naam van deze deskundige mag hij niet noemen. Maar na enig aandringen vraagt hij deze expert toestemming te zullen vragen zijn naam te noemen. Dat mag en hij blijkt te bestaan. Het is Dr. A.H. Nauta, wetenschappelijk medewerker aan de universiteit van Leiden in de Turkse taal en letterkunde en in de altaїsche taalwetenschap. Deze bevestigt ons de tekens gezien te hebben tot de bevinding te zijn gekomen dat ze onmiskenbaar de indruk geven van Mongools schrift te zijn. De letters zijn ietwat onduidelijk en van samenhangende tekst is geen sprake. Maar Dr. Nauta oordeelt het verschijnsel toch als 'hoogst intrigerend' temeer 'omdat hij geen plek in Nederland zou weten waar Van der Heide kennis zou hebben kunnen nemen van dit schrift'. Over het diepere hoe en waarom kan hij zich niet uitlaten omdat hij zich wil beperken tot het resultaat: het schrift dat hem wordt voorgelegd.

In de parapsychologie zijn beide verschijnselen niet onbekend: zowel het op onverklaarbare wijze maken van schilderijen door leken als het schrijven van teksten in vreemde talen, die de betrokkenen in het geheel niet zouden kennen. In de jaren twintig was er een huisschilder Mansveld die kans zag schilderijen te maken in de stijl van een twintigtal bekende, reeds overleden schilders. Hij trok toen veel belangstelling van parapsychologen. Uiteraard heeft ook prof. Tenhaeff over hem gepubliceerd. 

Van der Heide heeft ons eens temeer een multiple-choice vraag opgegeven waarop drie antwoorden mogelijk zijn: aanstellerij, bedrog of onverklaard parapsychologisch fenomeen'. 

tot zover De Tijd.

 

Naschrift door Jan C. van der Heide: 'Aanstellerij en bedrog kunnen we schrappen. Voor mij is het dertig jaar later altijd nog een mysterie hoe het komt dat ik opeens dat schrift schreef. Intussen is de wetenschap  knapper geworden. Men heeft technieken ontwikkeld om zwaardere en meer vernietigende bommen te maken, gifgassen die nog veel sneller dodelijk werken... Maar over de werking van de menselijke geest, hangt onverkort een sluier. We weten in wezen zo weinig over (n)iets... of erg weinig over een beetje als het over het menselijke brein, de ziel gaat. Hopelijk wordt er over de  geest en het contact met engelen, sferen, verschijningen steeds meer onthuld en duidelijk.

De techniek, wetenschap heeft ook zegeningen gebracht. INTERNET, hierdoor kunnen wij met z'n allen praten onder andere over paranormale fenomenen. Het tijdperk van de power van de geest is in aantocht. Praat over je gevoel, voorschouw, je diepste metafysische ervaringen. Het is een ondeelbaar element van 'leven'. In wezen zijn we allen 'paragnosten' onder elkaar. Paranormaal gevoel is een algemeen menselijke eigenschap. U en ik kunnen het met z'n allen bespreekbaar maken. De geest, de ziel is een onuitputtelijke informatiebron vol liefde en kracht waardoor de aarde mogelijk meer leefbaar wordt...? 

Vrede en alle goeds,

Jan C. v. d. Heide

 
Wie is online
We hebben 99 gasten online
Radio Paravaria