In mijn familie komt helderziendheid voor...
In mijn familie komt helderziendheid voor...
 
Als je iets nieuws leert... dat is de beste hersengymnastiek....
Als je iets nieuws leert... dat is de beste hersengymnastiek....
 
No images
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. De inhoud van de brief is meestal een bemoedigend woord, een spreuk, (dag)horoscoop of iets anders op futurologisch gebied, mens & maatschappij of andere info uit het rariteiten kabinet dat leven heet...
Standen zon en maan
Leeuw
Zon in Leeuw
10 Graden
Ram
Maan in Ram
21 Graden
Afnemende maan (Gibbous)
Afnemende maan (Gibbous)
18 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home Gedichten Spreuken 2

2

AddThis Social Bookmark Button

Een vraag die we laten liggen,

ligt vaak te lang.

 

Mogelijkheden kunnen

terugkomen in andere vorm.

 

Gevoelens uitspreken

doet de ander spreken.

 

Zonder duidelijkheid stranden

goede voornemens.

 

 

Duidelijkheid verhoogt zelfkennis.

 

Kinderen moeten het vragen

niet afleren.

 

 

Om jezelf te horen hoef je niet te

praten, om anderen te horen moet je

jezelf het zwijgen opleggen.

 

 

Duidelijkheid verdrijft twijfel.

 

Mildheid doet innerlijke rust toenemen.

 

Begrip houdt vergeving in.

 

Angst belemmert duidelijkheid.

 

Sommigen scheppen een modderpoel

om veel te kunnen verbergen.

 

 

Wat in moed schuilt, schuilt in jezelf.

 

Moed is het durven incasseren

van mislukkelingen.

 

 

Onattent is hij die

slechts zichzelf ziet.

 

 

Duidelijkheid opent

ongekende perspectieven.

 

 

Ontwikkel moed in etappes.

 

 

Iemand wacht op je aandacht.

Eenvoud is moeilijk.

 

 

Voor duidelijkheid kan een

enkel woord genoeg zijn.

 

 

Beoordeel je leven niet

naar een moment.

 

 

Een samenspraak die geen

tegenspraak duldt is een verkapte

alleenspraak.

 

 

Moed is de vaste wil om

je hoop tot leven te wekken.

 

Een goed schilderij op een slechte

plaats kan een kleurloos geval lijken.

 

Bij ervaringen uit het ongeziene

bestaat de noodzaak belevingen

zeer duidelijk te registreren.

 

 

Een overmaat aan begrip werkt

niet als iemand echt onverbeterlijk is.

 

 

Voor een eenvoudig gebaar op

het juiste moment kun je je leven lang

dankbaar blijven.

 

 

Mildheid verdringen

versterkt eigen onzekerheid.

 

 

Alle teleurstellingen ten spijt....

plannen doen telkens weer hoop

herleven.

 

 

Zoals je jezelf kunt afschermen voor

herinneringen en leed, kan je ook het

gevoel van liefde weren.

 

 

'Plannen' legt jezelf

beperkingen op, ėn opent

perspectieven.

 

 

Heb je wel echt belangstelling voor

jezelf? Dan zou je toch meer moeite

doen om 'jezelf' te leren kennen.

 

 

Kun je je herinneren

wie je in jouw leven

dankbaar was?

 

 

Bewust worden van het

onbewuste verrijkt het 'zijn' in

het bewuste.

 

 

Geloofsverspreiding moet

veelzeggend zijn zonder veel

te hoeven zeggen.

 

 

Zendingskoorts beknot de

vrijheid van de ander.

 

 

Slechts open staan voor

je eigen plan kan je horizon

verkleinen.

 

 

Een plan kan in je léven, zonder

dat de mogelijkheid tot

realisering ervan je bewustzijn

bereikt.

 

 

Zonder medeleven wordt

een goed voornemen verdreven.

 

 

Als duidelijkheid niet is

aangeleerd kan de behoefte daaraan

in vertraagd tempo groeien.

 

 

Snakken naar vragen en die niet

naar voren brengen, vertelt iets

van jezelf, óf die ander.

 

 

Gedachten verdrogen door

gebrek aan mededogen.

 

Geestkracht leeft in iemand

en wacht op ontwaken.

 

 

Bij verstoorde communicatie kan een stroom

verwijten de plaats innemen van

blijken van dank.

 

 

Geen plannen maken in het alledaagse leven

kan een enorm tijdverlies betekenen.

 

 

Geestkracht leeft in iemand

en wacht op ontwaken.

 

 

Gebrek aan besef van bezielende 'eigen'

geestkracht, barricadeert vooruitzichten.

 

 

Geloofsgeschillen kunnen scheiden

wat  'geloof' verbindt.

 

 

Denken over dankbaarheid kan je de ogen

openen voor de vraag wat jij of die ander

aan erkentelijkheid verdient.

 

 

Als er zuivere redenen zijn om te vragen

zuiveren de antwoorden soms de atmosfeer.

 

 

Een geschakeerde zienswijze voorkomt star

vasthouden aan een ingeroeste manier van

denken en redeneren.

 

Reikhalzend uitzien naar eventuele mogelijkheden

in de toekomst blokkeert vooruitgang in het nú.

 

Geloof uitdragen door daden van liefde, maakt woorden over

geloof overbodig.

 

 

Door een doel koortsachtig na te

jagen kan je om mislukking vragen.

 

Verstard zijn in

'geloofsregels' kan de geheimen

van geloof doen verzanden.

 

 

Door het besef verloren ogenblikken te benutten dringt het tot je door dat een

plan tijd bespaart.

 

 

Zonder onszelf te onderschatten moet

een plan de grenzen van eigen

kunnen niet te buiten gaan.

 

Inzichten in mildheid moeten gelijke

tred houden met de keerpunten

in je sociale leven.

 

Zachtheid kan een fragment van mildheid

zijn, maar mildheid is zeker niet synoniem met slechts zachte gevoelens.

 

 

Bij mildheid kan het nodig zijn

een grote plaats in te ruimen

voor het verstand.

 

 

Bij een liefdeloos begin, begint

de weg van een onvoldane

spoorzoeker.

 

Grenzen van duidelijkheid worden

bepaald door de mate waarin

iemand integer is.

 

 

Niet meer dan formeel je dank

betuigen kan helpen verloren

gedragsregels in ere te herstellen.

 

Liefde zonder uitweg zoekt

soms een versmorende

binnenweg zonder zijwegen

te zien.

 

 

Iemand activeren tot het zoeken

naar mogelijkheden verbreedt

de weg erheen.

 

 

Wanneer je als kind geen

antwoord krijgt op je vragen,

zullen latere vragen kunnen

uitblijven.

 

 

De bedoeling waartoe je

iets vraagt moet geen

raadsel blijven.

 

 

Een overmaat aan plannen

remt de aanzet om ergens mee

te beginnen.

 

Schrap nodeloze bijzonderheden bij het

uitdenken van een plan.

 

Geloofsverspreiding moet veelzeggend zijn zonder veel te hoeven zeggen.

 

Nooit duidelijkheid hanteren om te treffen.

 

Te gefascineerd aan een plan werken, kan je de ogen doen sluiten voor problemen van anderen die op je wachten.

 

Duidelijkheid zonder de wil tot verbetering van een situatie kan een daad van agressie zijn.

 

Weet dat je naar het goede moet speuren en het slechte vindt zonder zoeken, ook al liggen beide voor de hand.

 

Als iemand niet aardig is, maak hem aardig.

 

Aardig zijn kan verlies in winst veranderen.

 

Na jaren waarin van alles moest of juist niet mocht, dringt de tijd om te beseffen wat een mens wél mag.

 

Een vraag verwachten over eigen noden of gevoel blijft vaak bij dat verwachten.

 

Niet gereageerd hebben met dankbaarheid kan jaren aan je blijven knagen, een euvel dat 'hopelijk' nog goed te maken is.

 

Als we de 'leef'-tijdgrens naderen, willen we zuiniger met onze tijdelijkheid omspringen.

 

Niet bewuste spirituele krachten veroorzaken een innerlijke chaos als de krachten onbenut blijven.

 

Doorgronden van uiteenlopende geloofsovertuigingen is de 'grond' voor beter wederzijds begrip.

 

De mate van welslagen bij ogenschijnlijk mislukte plannen is niet te meten.

 

Een plan moet opgebouwd worden

binnen reële grenzen.

 

Een belemmering om mild te worden ligt niet bij je naasten, maar bij jezelf.

 

Bij klakkeloos vragen 'om te vragen' wordt er geen antwoord verwacht.

 

Soms kan je je realiseren dat het goed was veelbelovende mogelijkheden links te laten liggen.

 

Plannen maken, al is het alleen voor jezelf, houdt de geest levend.

 

Vragen uit noodzaak, of als de vraag het hart van de ander opent.

 

Door een bewuste instelling zal je gaan beseffen dat een succesvol plan tot de mogelijkheden kan behoren.

 

Liefde is de subtiele schakel tussen hemel en aarde.

 

Soms verandert er niets, maar het verandert toch omdat je het anders benadert.

 

Geloof aan onstoffelijke kracht vindt geen verklaring in de stoffelijke wereld.

 

Niet ieder herkent waarvoor hij erkentelijk zou moeten zijn.

 

Plannen is vooruitdenken zonder je te verliezen in verre toekomstvisioenen.

 

 

Minachting verhindert het de meerwaarde van iemand te herkennen.

 

Stel je beheerst op als er bij het vragen een moeilijk te aanvaarden antwoord komt.

 

Geloofsinzichten belijden betekent afhankelijkheid van vaak niet bewezen stellingen.

 

Bij duidelijkheid komt het erop aan vragen duidelijk te stellen.

 

Een gesprek waarbij nauwelijks een vraag wordt gesteld of beantwoord is een alleenspraak.

 

De vraag is... hoė je vraagt?

 

Een aspect van 'mild zijn' is het aanvaarden van betrekkelijkheid.

 

Verwonderd zie je pas na jaren in waarvoor je dankbaar had moeten zijn.

 

Je luistert misschien geduldig naar een ander, terwijl deze in zijn goedgevulde spreektijd zijn eigen vragen beantwoordt.

 

Om de vrijheid van keuze te garanderen moeten mogelijkheden vrijblijvend worden aangeboden.

 

Bij te fanatiek plannen maken kan men zijn omgeving tekortdoen.

 

Beantwoorde vragen kunnen voorkomen dat ze blijven weerklinken tot in de hoge ouderdom.

 

Geloofsplicht benadrukken kan 'de zoekende ander' in de armen van ongeloof drijven.

 

Als starre onwil domineert is er geen ruimte voor mildheid.

 

Agressie is een hinderlijk offensief, dat elke ware relatie belemmert.

 

Een plan dat aan voleinding toe is, kan juist op dat moment veranderingen behoeven.

 

Verloren liefde koesteren, koestert het verlangen naar liefde.

 

Onherkenbare impulsen uit het onbewuste kunnen een levensloop bepalen, bij tijden zelfs tot vloek of zegen.

 

Verwachtingen van ongelovigen verstommen waar ze juist bij de gelovigen worden gewekt.

 

Bij verkeerd begrip over een opgeworpen vraag is een volgende onontbeerlijk.

 

Duidelijk is wat iemand als duidelijk wil aanvaarden.

 

De sterke doelgerichtheid kan de werking van intuïtie verzwakken.

 

We weten nooit welke aspecten in ons plan zullen gaan passen.

 

Het gaat er niet oom welke dingen je voor iemand bederft, maar dát je ze bederft.

 

Doden hebben recht te leven. Als we hen blijven gedenken zullen ze niet wezenlijk sterven.

 

Geestkracht die bezwijkt werd niet tijdig door een helpende hand bereikt.

 

Wat we mogen of juist niet mogen, opent de deur naar mogelijkheden.

 

De inwerking van het onbewuste kan ongeweten ons bewuste denken en handelen bepalen.

 

Als starre onwil domineert is er geen ruimte voor mildheid.

 

Als je de ander tegemoet treedt met de handpalmen naar boven kan je niet met je vuisten dreigen.

 

Vervolging activeert groei van de bestreden geloofsvormen.

 

Ook waar je stank voor dank kan verwachten, rekent men op je maximale inzet.

 

Als antwoorden op vragen geblokkeerd worden, ligt de weg naar tobben open.

 

 

We weten nooit welke aspecten in ons plan zullen gaan passen.

 

Denken kan denken corrigeren.

 

Tot een milde zienswijze komen is vaak minder moeilijk dan dit aan iemand uit te leggen.

 

Een fout toegeven is geen teken van zwakheid maar van kracht.

 

Bij duidelijkheid kan het leggen van een accent de betekenis veranderen.

 

Mildheid kan bovendrijven in een zee van tranen.

 

Begrip is het brandpunt

voor mildheid.

 

 

Dat een plan tegenvalt hoeft niet te betekenen

dat je plan op zichzelf verkeerd is.

 

 

Duidelijkheid voor het verleden kan begrip openen voor de toekomst.

 

 

Verloren illusies voeren de waarde van het verlies op

 

Een vraag kan intenser kwellen als die nooit aan de orde komt.

 

Er kan dank zijn voor wat je zegt en doet, of juist voor hetgeen je verzwijgt of niet doet.

 

Het leek onmogelijk. Het werd mogelijk. Door jezelf!

 

Moed behoedt voor tegenspoed.

 

Achteraf te veel of te weinig mildheid betoond?

Wie beoordeelt dat?

 

Angst remt vooruitgang, vooruitgang remt angst.

 

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

 

Een geloof leren verstaan, vraagt het 'verstaan' van simpele uitgangspunten.

 

Vraag ook iets voor jezelf.

 

Waar duidelijkheid niet mogelijk is.., kies een weg die de ander en jezelf beschermt.

 

Groeien betekent begrip krijgen voor een nieuw standpunt.

 

Veel van wat in het onbewuste leeft, was eens een bewuste ervaring.

 

Geen wil drijft liefde liefde drijft zichzelf.

 

Bedelen om liefde schept nog geen liefde bij een ander.

 

Twijfel verspert moed.

 

Een geloof leren verstaan, vraagt het 'verstaan' van simpele uitgangspunten.

 

'Godvrezend' is gebaseerd op een zondvloed

van zonden en schuldgevoelens.

 

De innerlijke stem kan ons de weg wijzen naar reële mogelijkheden

 

'Vragen stellen' kan het hart van de ander openen.

 

Een ogenschijnlijk onbereikbaar doel kan in andere vorm bij je op de stoep liggen.

 

Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren tot diep geloof.

 

Dank voor het wijzen op onze fouten, vereist een hoge vorm van zelfontwikkeling

 

Een samenspraak die geen tegenspraak duldt is een verkapte alleenspraak.

 

 

Lichtpunten van kleine vreugden verhelderen onze vervagende horizon.

 

Geloof in je plannen als er een aanvaardbare

basis voor is.

 

Kunst is het aan de vergetelheid ontrukken van momenten.

 

Niet alleen bij belangrijke kwesties hoef je mild te zijn.

 

Eenvoud is moeilijk.

 

Een heerser zal zelden een weg vinden

om mildheid op te brengen.

 

Geestelijke energie onderbouwen door zelfvertrouwen.

 

Op de grens van te veel rampspoed kan mildheid

opbloeien.

 

Hetzelfde woord bekoort de een en verstoort de ander.

 

Fanaten kunnen niet toelaten dat anderen uitpraten.

 

Wees niet bang te verliezen wat je eigenlijk niet eens

meer bezit.

 

Laat liefde niet in de kiem smoren door slechte ervaringen.

 

Op weg naar mildheid leer je de mensen pas goed kennen.

 

De geest van de tijd ondermijnt zelfstandigheid.

 

Mogelijkheden vereisen toegewijde aandacht voor wat eerst  onmogelijk leek.

 

Verdrogen van mildheid verdort het bestaan.

 

Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen

 

'Mild zijn' neemt men niet altijd serieus.

 

Een vraag die we laten liggen, ligt vaak te lang.

 

Duidelijkheid kan gemoedsrust aantasten.

 

Liefde is een eindeloze inspiratiebron, die tot in de eeuwigheid reikt.

 

Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

 

Een enthousiast spontaan bedankje kan wonderen doen.

 

Moed is de vaste wil om  je hoop tot leven te wekken.

 

Bij putten uit het onbewuste word je je eigen schatgraver.

 

Angst belemmert duidelijkheid.

 

Verwar milde mensen vooral niet met  slappelingen.

 

Duidelijkheid voorkomt slepende kwesties.

 

Innerlijke rust doet de wonderen die het leven je onthoudt.

 

Geleidelijke training in moed doet moed verrijzen tot een hecht

bouwsel.

 

Waar een plan oprijst, neemt de moed toe.

 

Gedachtekracht als eigen lijfwacht.

 

Wil niet te veel.

Kies!

 

Bij een goed contact ligt de weg naar vragen open.

 

Mildheid moet niet ontaarden in goed praten.

 

Zonder duidelijkheid stranden goede voornemens.

 

Doden hebben recht te leven. Als we hen blijven gedenken zullen ze niet wezenlijk sterven.

 

Een  ogenschijnlijk kleine kwestie kan door duidelijkheid grote afmetingen aannemen.

 

Begrip is het brandpunt voor mildheid.

 

Er ligt een lange weg tussen chaotisch voortleven en het maken van een plan.

 

De zwakke mens durft zijn mening niet te herzien.

 

Verloren illusies zijn de fundamenten voor nieuwe illusies.

 

Het onbewuste kan tegenwerken als je niet openstaat voor opdringende waarschuwingen.

 

Een hart boordevol liefde deelt er meer van uit dan de drager zelf beseft.

 

Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

 

Vraag geen gewichtige dingen als iemand onvoldoende tijd heeft.

 

Een plan moet in de mens zelf kunnen groeien voor het vorm krijgt.

 

Ogenschijnlijk verspilde liefde kan de spil blijken waardoor de ander nog functioneert.

 

Duidelijkheid kan zich ook openbaren  in intuïtie.

 

Te laat vertolken van je dank is soms het laatste wat niet tot 'later' kon wachten.

 

Een plan uitvoeren met tijdsbesparing, betekent woekeren met je

toegestane levensjaren.

 

Het besef dat het onbewuste bestaat, is de eerste stap om de weg erheen te ontgrendelen.

 

Mogelijkheden kunnen soms op een afstand herkend worden.

 

Schrap nodeloze bijzonderheden bij het uitdenken van een plan.

 

Registratie in het onbewuste kan het bewuste bijna geruisloos

zijn gepasseerd.

 

Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf aan toe bent.

 

Alles wat je tot nadenken brengt, brengt je ook een stap verder.

 

Niet alles waarvoor je dankbaar zou moeten zijn, is prettig.

 

Verwacht geen mildheid terug als je die zelf geeft.

 

Ontwikkel moed in etappes.

 

Stille rijkdommen van het onbewuste onderkennen, verrijkt bewust leven.

 

Mogelijkheden de bodem inslaan kan het begin zijn van een reddingsplan.

 

De groei van onbewust naar bewust is een inspirerende

ontdekkingstocht.

 

Twijfel aan een ingeboren kiem voor liefhebben brengt de aarde tot vertwijfeling.

 

Bidden om kracht vereist ook van jezelf een antwoord.

 

Een teveel aan niet-geuite vragen verstikt het hart, zodat het zich niet meer kan openen.

 

Als we toegevendheid als een aspect van mildheid beschouwen, zijn we verkeerd bezig.

 

Mogelijkheden benutten begint met inzicht en eindigt met uitzicht.

 

De vragen die eigenlijk niet verwoord hoeven te worden, kan zich hetbeste begrip verbergen.

 

Wat in moed schuilt, schuilt in jezelf.

 

Bewust leven kan niet bestaan zonder inmenging van onbewuste invloeden.

 

Vergeefs vragen als kind wekt een blijvende indruk dat vragen zinloos is.

 

Duidelijkheid opent ongekende perspectieven.

 

Als psychische kracht ontbreekt, ligt mislukking op de loer.

 

Mildheid doet innerlijke rust toenemen.

 

De ademloze tocht begint daar waar de adem ophoudt.

 

Bij duidelijkheid kan ook teleurstelling worden verwacht.

 

Bij afgebroken plannen kunnen we de draad achteraf weer opnemen.

 

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

 

De weg naar een doel kan op zichzelf een doel zijn.

 

Geestverwantschap overschrijdt de grenzen van het geloof.

 

Moed ontspringt op de grens van een keuze

 

De kunst om een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

 

Zelfs een gebroken leven kan steun vinden bij de resten van een plan.

 

Gevoelens uitspreken doet de ander spreken.

 

Een deur die definitief voor je dichtgesmeten wordt, kan de kiem leggen voor de geboorte van mildheid.

 

Belijden van verschillende geloofswerelden, zetelt in

dezelfde hunkering.

 

Kleine omweg... grotere mogelijkheden.

 

Duidelijkheid zorgt voor een snellere oplossing van problemen.

 

Als alles mogelijk was, zou het onmogelijke zegevieren.

 

Het goede wordt niet slecht bij falen, het slechte niet goed bij succes.

 

Geestelijke creativiteit maakt van een doel een kunstwerk.

 

Blind geloof maakt doof voor kritiek.

 

Iemand wacht op je aandacht.

 

Duidelijkheid zonder begrip voor de ander kan het doel voorbijstreven.

 

Er is moet voor nodig duidelijkheid aan te horen.

 

Er zit méér in je!

 

Duidelijkheid  activeert onderling begrip.

 

'Vragen' worden vaker verzwegen dan geheimen.

 

De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

 

Duidelijkheid maakt moeilijke kwesties bespreekbaar.

 

MILDHEID VERBREEDT DE HORIZON.

 

LEEG GEPRAAT VULT DE LEEGTE NIET OP.

 

Het klankbord van de hemel weerklinkt niet alleen bij gebedsverhoring.

 

Felheid staat mildheid in de weg.

 

Door mildheid grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 

In zijn aardse schuilhoek opent de mens zijn ogen soms pas als hij op het punt staat deze voor altijd te sluiten.

 

Ongebruikte geestelijke kracht weert de invloed van kansen.

 

Vertekening van duidelijkheid werkt onduidelijkheid in de hand.

 

Jarenlange ongebruikte geestkracht kan zich wel eens plotseling en verlossend openbaren onder rampzalige omstandigheden.

 

Mogelijkheden kunnen terugkomen in andere vorm.

 

In een vroeg stadium behaalde successen willen handhaven blokkeert successen op oudere leeftijd.

 

Verfraaien van een herinnering 'verfraait' deze niet.

 

Het kan je ontgaan dat je bezig bent een doel te verwezenlijken.

 

Armoede aan levensgeluk benadrukt de armoede aan belangstelling.

 

Niet gelanceerde vragen staan een oplossing

in de weg.

 

Mogelijkheden worden slechts werkelijkheid door een hand die zich ernaar uitsteekt.

 

Elke futiliteit vormt een schakel in de onverbreekbare keten die

reikt tot in de eeuwigheid.

 

Ongebruikte mogelijkheden kunnen de daadkracht van de mens verstikken of versterken.

 

Harteloosheid doordrenkt de mensheid als milieuvervuiling, want die kan een vruchtbare bodem veranderen in gifgrond.

 

Onzichtbare eenzaamheid kan je levenslang begeleiden naast iemand die je begeleidt.

 

Als iemand je nooit iets vraagt over jezelf, kun je je afvragen of jouw interesse voor de ander zijn of haar belangstelling voor jezelf heeft verstikt.

 

Aan de oppervlakte gebrachte negatieve elementen uit het onbewuste, worden herkenbare vijanden en daardoor bestrijdbaar.

 

Bewust leven is meer dan zomaar levend voortdobberen.

 

Gedwongen onderbreking bij het nastreven van een doel kan zegenrijke perspectieven openen die aanzetten tot herziening van dat doel.

 

Duidelijkheid ruimt misverstanden uit de weg.

 

Aan duidelijkheid moet de eigen wil tot begrip

vooraf gaan.

 

Een goed schilderij op een slecht plaatsje kan een kleurloos geval lijken.

 

Aantrekkelijke mogelijkheden afwijzen kan ook een kans betekenen je doel nietvoorbij te streven.

 

Oog krijgen voor mogelijkheden kan aangeleerd worden.

 

Veel ontaardt tot woordenspel al had het meer willen zijn.

 

De manier van zeggen kan de inhoud van je woorden weerleggen.

 

Het geloof van andersdenkenden aanvaarden, ontketent 'anders denken' door andersdenkenden.

 

Met onbenutte gevoelens van liefde tast men in het duister naar een vermeende wereld vol licht.

 

Mildheid ontwikkelen bewijst dat je over je medemensen bent gaan nadenken.

 

Een plan maken noodzaakt to hervinden van rust, omdat het ordenen van je gedachtewereld dit vereist.

 

Negatieve invloeden kunnen niet domineren bij een positieve zielsgesteldheid.

 

Moed vereist zelfkennis.

 

Falen door gestrande geestkracht wijten aan je persoonlijke houding vereist zelfkennis.

 

'Weten' gaat verder dan bewust leven doet vermoeden.

 

Als het gewicht der jaren van doorslaggevend 'gewicht' zou zijn waren alle ouderen wijs.

 

Vragen kunnen te snel als ongeoorloofd beschouwd worden.

 

Het leven verandert wonderen soms in kwellingen tot na de kwellingen het wonder wacht.

 

Duidelijkheid kan een gevoel van herademing scheppen.

 

Een doel in vrijheid kiezen benadrukt de persoonlijkheid.

 

Als duidelijkheid een breuk brengt in de verhoudingen schortte er al eerder iets aan de relatie.

 

Zwijgen is ook een antwoord.

 

Blijmoedigheid is als een stille attentie.

 

Mogelijkheden kunnen geboren worden op basis van een enkel woord,een simpel gebaar, een glimlach.

 

Beoordeel je leven niet naar een moment.

 

Negativiteit belemmert de kijk op mogelijkheden.

 

Door wederkerige dankbaarheid kunnen we leren elkaar te zien in ware gedaante.

 

Geloven op gezag vertekent de goddelijke richtlijnen waardoor men gestuwd wordt.

 

In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies.

 

Zonder noodzaak onbewuste krachten loswoelen kan een verscheurende inbreuk betekenen op een vruchtdragend, niet door complexen bezwaard bestaan.

 

De eerste stoot tot moed zetelt in een signaal waaraan je houvast hebt.

 

Mildheid geldt een ander, maar is tevens een dienst aan jezelf door de daaruit voortvloeiende rust.

 

Wie slechts droomt van plannen, verdroomt tijd voor echte plannen.

 

Angst kan de grootste belager óf gangmaker zijn voor het leveren van

geestkracht.

 

Geestelijke kracht kan behoefte hebben aan een rustperiode.

 

Een waarheid van toen hoeft geen waarheid te zijn van nu.

 

Niet begrepen reacties kunnen wortelen in het onbewuste.

 

Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid.

 

'Vragen stellen' vermijden kan angst voor ontknoping

betekenen.

 

Veranderingen in de mens kunnen zijn doel veranderen.

 

Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

 

Mogelijkheden... we werken ermee of zouden dat kúnnen doen.

 

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

 

Verloren kansen kunnen de weg naar nieuwe mogelijkheden zijn.

 

Geloof kan ontspruiten uit het besef dat er meer is.

 

Je verkijkt je op de ander, zoals ook die ander zich verkijkt op jou.

 

De weg naar moed 'passeren' we naar eigen keuze.

 

Bij het vorderen der jaren wordt soms voor lafheid versleten wat

slechts onmacht is.

 

Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

 

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

 

Domweg vragen om de tijd vol te praten, levert geen echte antwoorden op.

 

Bij duidelijkheid geen kletspraatjes als maatstaf gebruiken.

 

Duidelijkheid bant leugens uit.

 

Hardnekkig zwijgen verhult het verlangen om te praten.

 

Ergernis verdwijnt als de geërgerde zich gaat ergeren aan eigen ergernis.

 

Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht.

 

Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

 

Het betonen van mildheid mag zich ook uitstrekken tot je eigen persoon.

 

Noodgedwongen ledige uren vallen het zwaarst na de rijkdom van een

volgeboekt leven.

 

Geef een levensteken eer levensgeesten geweken zijn!

 

Bij duidelijkheid moet mildheid niet uit het oog worden verloren.

 

Wat nodig is voor het verwezenlijken van een doel is niet altijd te onderkennen.

Verwerken van duidelijkheidkan innerlijke strijd kosten.

 

Een niet te onderbreken prater beleeft wat luisteren is als zijn noodgedwongen adempauze intreedt.

 

Het gaat om jóuw mogelijkheden en jóuw taak op dit moment.

 

Een minimaal gebaar of eenvoudig woord kan ingrijpen in de loop van geboden of onthouden mogelijkheden.

 

Liefde verstikt door geslotenheid.

 

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

 

Een plan van nu zal er misschien pas in de toekomst bij kunnen passen.

 

Het kan een herademing betekenen van  veel plichten bevrijd te zijn.

 

Geestelijke inspanning kan niet geheel toereikend blijken als deze niet steunt op erkenning van vroegere ervaringen.

 

Nog niet verbruikte tijd staat open om te zeggen wat nooit is gezegd.

 

Als de wortel van het doel in het geloof zetelt, moet die kiem wortel    hebben geschoten in de persoon.

 

Mogelijkheden voor een ander bederven, bederft meer dan die mogelijkheden alleen.

 

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

 

Gebrek aan duidelijkheid kan levens voor eeuwig scheiden.

 

Dankbaarheid hoeft niet in een overmaat van woorden gevat te worden.

 

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

 

Begrip of onbegrip ontkiemt na enkele woorden.

 

Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

 

Het geloof in de Eeuwigheid geeft geduld.

 

Vooroordeel verlaagt 'weten' tot schijnheiligheid.

 

Een doel is de oogst van eigen innerlijke hulpbronnen die vorm wil geven aan die verworvenheden.

 

Duidelijkheid verduidelijkt de diepte van onbegrip.

 

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

 

Verborgen in de tijd ligt het antwoord dat wacht op degene die de kans ziet -en grijpt- om dit te vinden.

 

Toegeven dat dankbaarheid onmisbaar is, maakt het leven kleurrijker.

 

Velen vullen de ruimte, weinigen de leegte.

 

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 

Als je je mildheid voelt tanen, zou het kunnen betekenen dat je eigen ik op dat ogenblik te veel aandacht vraagt.

 

Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

 

Duidelijkheid stimuleert samenwerking tussen gevoel en verstand.

 

Het opleven van het onbewuste doet herleven wat het voortleven bezielt.

 

Als je beelden in het geheugen roept, volgt het raakpunten met wat je   meende vergeten te zijn.

 

Duidelijkheid verdrijft twijfel.

 

De kortste weg naar 'mislukking' loopt via 'lange tenen'.

 

Wat je aan mogelijkheden 'toevalt..' maakt het begrip 'toeval' aanvechtbaar.

 

LAFHEID IS OOK SCHULD.

 

Het 'bovenaardse' wortelt in de wortel van het geloof.

 

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

 

Waar de kracht van de geest taant, verschrompelen de kansen.

 

Voor een zuivere balans moeten we ons in balans houden, eens de balans opmaken en die balans in vrede sluiten.

 

Jong en oud dichten elkaar te veel rijkdommen toe.

 

Het voornemen duidelijker te zijn kweekt innerlijke harmonie.

 

De schepper van onachtzaamheid schept leegte.

 

Kinderen moeten het vragen niet afleren.

 

Vraag je niet af wie van de twee de eerste stap zal zetten, want dan komt niemand in beweging.

 

Gebrek aan mogelijkheden kan zinvol zijn zonder de betekenis van kansloosheid te doorgronden.

 

Een leven overstelpt door verboden, verstikt de kans eigen mogelijkheden te creëren.

 

Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

 

Een begrijpelijke diepe kloof tussen hard oordelen en mildheid ontstaat op momenten van groot onheil.

 

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

 

Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

 

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

 

Het antwoord op een vraag  kan een levensverhaal afronden.

 

Kracht sloopt de geest als de geest bij die kracht geen rol heeft gespeeld.

 

Onattent is hij die slechts zichzelf ziet.

 

Verlies durven nemen betekent geboorte van de winst.

 

Wat eens mogelijk was, mocht niet, wat je mocht, wilde je niet...

Vraag nu aan jezelf of je mag wat je wilt.

 

Een godloochenaar verkondigt gebrek aan verwachting, tegen de achtergrond van hoop.

 

Door mildheid moet je niet de indruk wekken dat een slechte daad minder slecht wordt.

 

Als negatieve gevoelens spreken, zwijgt de moed.

 

Voorkom dat je uit moedeloosheid alle plannen uitbant, anders verlies je de laatste  lichtpuntjes uit het oog.

 

Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet je jezelf het zwijgen opleggen.

 

De moed tot vragen kan je ontnomen worden door de instelling van de ander.

 

Bij de opvoeding duidelijkheid hanteren kan de kans bieden tot         harmonische ontplooiing.

 

Voor duidelijkheid kan een enkel woord genoeg zijn.

 

Bij het scheppen van mogelijkheden, brengt geloof in eigen kunnen  negatieve  invloeden tot zwijgen.

 

Iemand mogelijkheden willen opdringen, kan hem beletten de oorzaak van eigen mislukking te onderkennen.

 

Toen is bepalend voor nu, 'nu' is bepalend voor straks.

 

Krampachtig vasthouden aan een verloren liefde kan een wachtende  liefde in de weg staan.

 

Moed is het durven incasseren van mislukkingen.

 

Als de eerste steen voor een plan is gelegd, kunnen we zoeken naar een nieuwe steen die erop past.

 

Opbruisende denkbeelden, ook zonder verstandelijke inmenging, kunnen innerlijke kracht doen rijpen.

 

Onbewust handelen is een groot deel van je bewuste leven.

 

In een drukkende omgeving kan zelfs een kind op prille leeftijd ophouden met vragen.

 

'Het zal wel ergens goed voor zijn...'

Een vaag gevoel tot een ongezien doel.

 

Een zwijger wacht op iemand die de kraan van zijn gespreksstof            opendraait.

 

Onuitgesproken dankbaarheid spreekt nooit voor zich zelf.

 

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

 

Een geringe mogelijkheid om een probleem op te lossen verscherpt de daarvoor benodigde aandacht.

 

Lichtvaardige en dus liefdeloze beloften slopen een relatie.

 

De stap vooruit mag niet worden tegengehouden door de blik achteruit.

 

Een soepele geest overdenkt zo nodig wijziging van zijn plan.

 

Een star patroon remt geestkracht.

 

Geef oude wensen nieuwe vormen.

 

Al het verleden is eens heden geweest.

 

In het onbewuste kan je terugvinden wat je verloren waande.

 

Duidelijkheid vereist innerlijke moed.

 

Tegen een muur van zwijgzaamheid kan geen roos groeien.

 

Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder.

 

Eigen mogelijkheden zijn de meest waardevolle ingrediёnten bij de basis van een kans.

 

De herhalingskracht van geloofsteksten kan inslijpen zonder de ziel te raken.

 

Afkeer van mildheid kan een weerspiegeling zijn van eigen onverwerkte problemen.

 

Een plan kan gestimuleerd zijn door gevoel, de uitwerking ervan eist verstandswerk.

 

Een plan is een bouwwerk van de geest, dat op vervulling wacht.

 

Moed betekent het zonder antwoord kunnen stellen.

 

Berusting mag niet betekenen te berusten vóór een strijd gestreden is.

 

Hoe gekneusder een hart, hoe problematischer de te beantwoorden vragen.

 

Duidelijkheid heeft geen zin als er geen gebruik wordt gemaakt van 'dat nieuwe weten'.

 

Duidelijkheid kan betekenen dat een weg in eenzaamheid moet worden afgelegd.

 

'Had ik maar...', geldt ook voor vragen.

 

Mogelijkheden leren zien, vraagt samenwerking tussen fantasie en realiteitszin.

 

Verplichtingen ontlopen, betekent elkaar ontlopen.

 

Ouderdom wist geen wandaden weg.

 

Bij geloofsverkondiging kan men de geloofsvrede van andersdenkenden  geheel uit het oog verliezen.

 

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

 

Gevoelens van mildheid kunnen aangroeien als een sneeuwbal.

 

Probeer bij het ouder worden de dingen weer belangrijk te gaan vinden

 

Van bewust of onbewust vertekende beelden ligt het origineel opgeslagen in het onbewuste.

 

De wijze van vraagstelling kan bedoeld zijn om gelijk te krijgen, een povere overwinning.

 

Een afgesloten onbewuste doet de mens te kort.

 

Praat vóór je dichtslaat.

 

De waarde van eigen inzet is de richtingaanwijzer voor maximale mogelijkheden.

 

Begrip houdt vergeving in.

 

Het zou mogelijk moeten zijn om bepaalde mogelijkheden onmogelijk te maken.

 

Begrip kan stranden en dan blijft mildheid uit.

 

Herken het gevaar van te intensieve bemoediging.

 

Een plan als laatste strohalm eist extra overleg, opdat vooral dít plan geen struikelblok gaat worden.

 

In schuilhoeken kunnen we speuren naar geestelijke kracht.

 

Jong blijven betekent normen herzien zonder oude waarden overboord te zetten.

 

De geestkracht die je meebracht wacht ook in tijden van onmacht.

 

Wees dankbaar voor duidelijkheid ook al is die onaangenaam.

 

Zoek naar de reden waarom je niet vraagt.

 

Door duidelijkheid leert men elkaar beter kennen.

 

Duidelijkheid voorkomt onbegrip

 

Moeilijk is niet erg. Moeilijk is een uitdaging waarop je moet antwoorden opdat het niet erg wordt.

 

Mogelijkheden zijn kansen die op vervulling wachten.

 

Geloof dat tot agressie leidt,  lijdt aan gebrek aan geloof.

 

Moed kan betekenen iets doen óf juist iets laten.

 

Een keten van opbouwende geestelijke drijfveren ketent de aarde aan heropbouw.

 

Zich verzetten tegen onbewuste inwerking kan een schemertoestand

laten voortbestaan.

 

Bespreekbaar maken van de dood geeft het leven meer kansen.

 

Laat het tijdstip om duidelijkheid in het geding te breng niet voorbij gaan.

 

De manier waarop je de weg naar je doel aflegt is vaak belangrijker dan het doel zelf.

 

Zwijgen opgelegd, bestaansrecht ontzegd, het loodje gelegd. Néé! Vecht!

 

Vul een vol mens met leegte en hij valt.

 

Kom eroverheen, dus... ga er doorheen!

 

Te maken krijgen met een veelvuldig gebrek aan dankbaarheid wordt zelden met een 'het zij zo' afgedaan.

 

Chaos stoppen om liefde een kans te geven.

 

Geestkracht ondersteunen door dóen.

 

Iemand mildheid tonen kan bij de omgeving onbegrip wekken.

 

Door je aandacht te vestigen op het onderbewuste staat het vaker tot je beschikking.

 

De oudere die de verwondering niet heeft verloren, blijft jong.

 

We scheppen onze eigen duidelijkheid als duidelijkheid ontbreekt.

 

Vergeten is gebrek aan belangstelling.

 

Het al of niet gebruiken van mogelijkheden is óók een keuze.

 

Mogelijkheden kunnen binnen je gezichtskring komen en pas later te verwerkelijken zijn.

 

De knechten van een geloofsdwingeland worden geknecht door gebrek aan geloof.

 

Jezelf respecteren kan je moed stimuleren.

 

Bij mildheid is kritische zin onmisbaar.

 

De dingen niet uitspreken tot de dood spreekt, doet alle leven reeds voor de dood zwijgen.

 

De wisselwerking tussen onbewust en bewust is men zich vaak niet bewust.

 

Onschatbare waarden verbergen zich tot de tijd ze wekt.

 

Zich verschuilen in het onderbewuste blokkeert de weg naar bewustwording.

 

Vriendelijk tegenover jezelf zijn verheldert de keuze van je doel.

 

De kunst van 'het liefhebben' is niet moeilijk. De kunst van 'de liefde'wel.

 

Stel jóuw doel nooit in de plaats van zíjn doel.

 

Het ontbreken van geloofsbeginselen hoeven geen belemmering voor geloof' te zijn.

 

Mildheid zonder inlevingsvermogen is ondenkbaar.

 

Bij moed zet je een zekere stap op een onzekere weg.

 

Het kan een daad van liefde zijn mogelijkheden te laten schieten.

 

Als je lichaam afbrokkelt, blijft je ziel een hecht bouwwerk dat zich aan het oog onttrekt.

 

De weg van bewust naar onbewust kan langer zijn dan die van onbewust naar bewust.

 

Bij duidelijkheid moet je de waarheid onder ogen durven zien.

 

Teleurstellingen ontstaan door duidelijkheid, voorkómen teleurstellingen in de toekomst.

 

In de jacht op macht wacht de ander op aandacht.

 

Het ontbreken van dankbaarheid wordt te weinig erkend als afwijkend gedrag.

 

Al is het in een modderpoel of in de woestijn, liefde kan er oogsten.

 

Een goed overwogen plan spaart tijd.

 

De inwerking van je geestkracht is een handreiking naar je eigen ik.

 

Resultaat na een succesrijk volvoerd plan, oogst zelden de waardering die het verdient.

 

De grondtoon van het onderbewuste weerklinkt in het bewustzijn.

 

Als angst zwijgt, spreekt rust.

 

Duidelijkheid opent verlangens om nog meer van het probleem te weten te komen.

 

Besluiteloos en troosteloos maakt doelloos.

 

Aandacht geeft rust en dat schept weer de mogelijkheid tot aandacht.

 

Heb oog voor datgene waarnaar geen haan kraait.

 

Mogelijkheden kunnen je ingefluisterd worden buiten verstandelijke                    redenering om.

 

Iemand mogelijkheden ontnemen, ontneemt de ander eveneens de kans te bewijzen wat hij waard is.

 

Als je niet geleerd hebt te praten, kan ook het woord van dank een struikelblok zijn.

 

Geloofwaardig is een geloof, dat waardig overkomt.

 

'Her-beleef' een door eigen moed behaalde overwinning opdat die moed      'leven' blijft.

 

Geestkracht kan ontbloeien in een zee van tranen.

 

Ik zal 'láter'...

Uitstel van plannen, vaak voor het

héden bedoeld.

 

Een smal pad loop je met meer aandacht af dan een brede weg.

 

Duidelijkheid spoort aan tot verder vragen.

 

Bij een te lang verborgen gehouden vraag kan er een te korte tijd overblijven om die vraag te stellen.

 

Zoek in het alledaagse naar het bijzondere.

 

Velen pantseren zich uit zèlfbehoud om zich aan dat pantser te kunnen     optrekken.

 

Wij wachten voor een open deur en zien het niet.

 

Angst om te falen moet gebruik van mogelijkheden niet in de                   weg staan.

 

Moed kan het vertrouwen zijn iets aan niets te ontworstelen.

 

Weggezakte herinneringen wachten in het onbewuste.

 

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 

Ouderdom wist geen wandaden weg.

 

Opvoeden met strenge godsdienstige voorschriften kan de horizon op geloof versmallen.

 

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

 

Mogelijkheden zijn kansen die op vervulling wachten.

 

Echt luisteren is erg inspannend, omdat het voortdurende bewustwordingvraagt over wat er gezegd wordt en zonder die instelling wordt luisteren niet meer dan horen.

 

Een baby die  -zeer onderschat- vergeefs op liefde wacht, kan daardoorblijven wachten op ontluiken van zichzelf.

 

Straffe geloofsnormen kunnen geloof verstikken.

 

Wil niet te veel.

Kies!

 

Een plan moet rijpen voor aan uitvoering ervan gedacht kan worden.

 

Een belemmering om mild te worden, ligt niet bij je naasten, maar bij jezelf.

 

Dwangmatigheid kan het bereiken van een doel verhinderen of snelverwezenlijken.

 

Gebundelde geestelijke krachten zijn stimulerende machten die het bestaan  hoopvol overdachten.

 

Gisteren was het gewoon... vandaag niet meer. Vandaag is het gewoon..

morgen niet meer.

 

Belevingen van het bewuste wegdrukken naar het onbewuste, ontneemt je de mogelijkheid de betekenis van je ervaringen te doorgronden.

 

Hoe we dingen aanbieden en vooral op welk moment, kan bepalend zijn voor het antwoord.

 

Moed behoedt voor tegenspoed.

 

Velen vullen de ruimte, weinigen de leegte.

 

Wat we mogen of juist niet mogen, opent de deur naar mogelijkheden.

 

Stille rijkdommen van het onbewuste onderkennen, verrijkt bewust leven.

 

Moed vereist zelfkennis.

 

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

 

'Had ik maar...' is de spreektrant van iemand die geen of te veel plannen maakt.

 

Het opleven van het onbewuste doet herleven wat het voortleven bezielt.

 

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

 

Als er zuivere redenen zijn om te vragen, zuiveren de antwoorden soms de atmosfeer.

 

De rijkste herinnering kan verscholen zijn in een ogenschijnlijk armzalig gebaar.

 

Inzichten in mildheid moeten gelijke tred houden met de keerpunten in je sociale leven.

 

Een aspect van 'mild zijn' is het aanvaarden van betrekkelijkheid.

 

Geen plannen maken in het alledaagse leven kan een enorm tijdverlies betekenen.

 

Geestkracht moet soms opgegraven worden uit onbekende diepten van een bekend terrein.

 

Beantwoorde vragen kunnen voorkómen dat ze blijven weerklinken tot in de hoge ouderdom.

 

Geestelijke energie onderbouwen door zelfvertrouwen.

 

Door hoop houden we onszelt tot de dood toe in leven.

 

De inkleding van een vraag kan beschermen tegen onbescheidenheid.

 

Afkeer van mildheid kan een weerspiegeling zijn van eigen onverwerkte problemen.

 

Lafheid is ook schuld.

 

De sterke doelgerichtheid kan de werking van intuïtie verzwakken.

 

Gebrek aan besef van bezielende 'eigen' geestkracht barricadeert             vooruitzichten.

 

Bij duidelijkheid geen kletspraatjes als maatstaf gebruiken.

 

Door een doel koortsachtig na te jagen kun je om mislukking vragen.

 

'Ja, maar..' is de afgrond die je zelf graaft dwars over een begaanbare weg.

 

De kortste weg naar 'mislukking' loopt via 'lange tenen'.

 

Jarenlange ongebruikte geestkracht kan zich wel eens plotseling en verlossend openbaren onder rampzalige omstandigheden.

 

Duidelijkheid brengt ingewikkelde zaken terug tot eenvoudiger          gezichtspunten.

 

Belijden van verschillende geloofswerelden zetelt in dezelfde hunkering.

 

In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies.

 

Door mildheid grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 

Geloven op gezag vertekent de goddelijke richtlijnen waardoor men    gestuwd wordt.

 

Suggesties uit het onderbewuste weigeren kan de genadeslag zijn voor psychische en geestelijke groei.

 

Het voornemen duidelijk te zijn, kweekt innerlijke harmonie.

 

Als er te veel gewoon wordt, gaat iets van de rijkdom verloren en iets van de armoede treedt niet aan het licht.

 

Het kan een herademing betekenen van veel plichten bevrijd te zijn.

 

Geef een levensteken eer levensgeesten geweken zijn.

 

Gebruik duidelijkheid nooit als agressieve impuls.

 

Een plan dat aan voleinding toe is, kan juist op dat moment veranderingen behoeven.

 

Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

 

Een overmaat aan plannen remt de aanzet om ergens mee te beginnen.

 

Bij duidelijkheid kan het leggen van een accent de betekenis veranderen.

 

Vergeefs vragen als kind wekt een blijvende indruk dat vragen zinloos is.

 

Mogelijkheden vereisen toegespitste aandacht voor wat eerst onmogelijk leek.

 

Een waarheid van toen hoeft geen waarheid te zijn van nu.

 

Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

 

Geloof aan onstoffelijke kracht vindt geen verklaring in de stoffelijke wereld.

 

Mildheid geldt een ander, maar is tevens een dienst aan jezelf door de daaruit voortvloeiende rust.

 

In liefde woordeloos vragen, kan meer spreken dan het stilzwijgen verbreken.

 

Bij duidelijkheid moet je de waarheid onder ogen durven zien.

 

Wees zachtmoedig en blijf zachtmoedig, maar kweek daarbij geen despoten.

 

Angst om te falen moet gebruik van mogelijkheden niet in de weg staan.

 

Het ontbreken van dankbaarheid wordt te weinig erkend als afwijkend gedrag.

 

Onwil om het onbewuste in te zetten, zet talloze mogelijkheden op non-actief.

 

Het gewicht van een last kan gedragen worden door geloof.

 

Het weten uit het onbewuste laat zich niet altijd in woorden vangen.

 

Verstard zijn in 'geloofsregels' kan de geheimen van geloof doen verzanden.

 

Het goede wordt niet slecht bij falen, het slechte niet goed bij succes.

 

Na jaren waarin van alles moest of  juist niet mocht, dringt de tijd om te beseffen wat een mens wél mag.

 

De overeenkomst tussen het ene geloof en het andere? Beide beschouwen zich als 'Alléén-zaligmakend'.

 

Armoede aan levensgeluk benadrukt de armoede aan belangstelling.

 

Geloofsgeschillen kunnen scheiden wat 'geloof' verbindt.

 

De weg van bewust naar onbewust kan langer zijn dan die van onbewust naar bewust.

 

Bij klakkeloos vragen 'om te vragen', wordt er geen antwoord verwacht.

 

 

Sterk is hij, die een ander neervelt, maar sterker hij, die zich weet op te richten.

 

Er kan dank zijn voor wat je zegt en doet, of juist voor hetgeen je verzwijgt of niet doet.

 

Vraag je niet af wie van de twee de eerste stap zal zetten, want dan komt niemand in beweging.

 

Bestook een moedeloze niet met jouw moed.

 

Duidelijkheid opent verlangens om nog meer van het probleem te weten te komen.

 

Een keten van opbouwende geestelijke drijfveren ketent de aarde aan heropbouw.

 

Een zwijger wacht op iemand die de kraan van zijn gespreksstof                 opendraait.

 

Stel je beheerst op als er bij het vragen een moeilijk te aanvaarden antwoord komt.

 

Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

 

Zich losscheuren van kerkelijke dogma's bestempelt je niet tot goddeloze.

 

Geestverwantschap overschrijdt de grenzen van het geloof.

 

Bidden om kracht vereist ook van jezelf een antwoord.

 

Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

 

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende binnenweg zonder zijwegen te zien.

 

Een gesprek waarbij nauwelijks een vraag wordt gesteld of beantwoord        is een alleenspraak.

 

Bij het scheppen van mogelijkheden, brengt geloof in eigen kunnen negatieve invloeden tot zwijgen.

 

De strijd begint dikwijls daar waar deze lijkt te eindigen.

 

De grondtoon van het onderbewuste weerklinkt in het bewustzijn.

 

Wij wachten voor een open deur en zien het niet.

 

Begrip of onbegrip ontkiemt na enkele woorden.

 

Niet ieder herkent waarvoor hij erkentelijk zou moeten zijn.

 

Geloof dat tot agressie leidt, lijdt aan gebrek aan geloof.

 

Iemand beslist iets weigeren kan een vorm van mildheid zijn.

 

Zoek naar de reden waarom je niet vraagt.

 

Wonderen begeleiden het kind tot twijfel die 'wonderen' doen verschrompelen.

 

Het leek onmogelijk. Het werd mogelijk. Door jezelf!

 

Verdekt opgestelde geestelijke kracht zoekt naar een sprankje hoop om in actie te komen.

 

Een geloof leren verstaan, vraagt het 'verstaan' van simpele uitgangspunten.

 

Waardevolle gedachteflitsen liggen opgehoopt in het onderbewuste.

 

Een afgesloten onbewuste doet de mens te kort.

 

Elkaar niets te zeggen hebben houdt in dat alles nog gezegd moet worden.

 

Mildheid moet niet ontaarden in goedpraten.

 

Blijmoedigheid is als een stille attentie.

 

Bij het milde klimaat van de mild ingestelden, kan het behoorlijk stormen

 

Stel je beheerst op als er bij het vragen een moeilijk te aanvaarden antwoord komt.

 

Mogelijkheden... we werken ermee of zouden dat kúnnen doen.

 

Het ontbreken van geloofsbeginselen hoeven geen belemmering voor           'geloof' te zijn.

 

Oud nieuws blijft 'nieuw' als we de herinnering eraan vernieuwen.

 

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

 

Door één woord ontspoord of aangespoord.

 

Moed betekent het zonder antwoord kunnen stellen.

 

Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

 

Liefde verstikt door geslotenheid.

 

De stap vooruit mag niet worden tegengehouden door de blik achteruit.

 

Duidelijkheid zonder de wil tot verbetering van een situatie kan een daad van agressie zijn.

 

Verwar milde mensen vooral niet met slappelingen.

 

Teksten in heilige boeken kunnen aan licht inboeten als er geen eigentijds licht op schijnt.

 

Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

 

Een leven overstelpt door verboden, verstikt de kans eigen mogelijkheden te creёren.

 

Door je erkentelijkheid te verdringen, verdring je de goede eigenschappen in jezelf.

 

Mildheid verdringen versterkt eigen onzekerheid.

 

Mogelijkheden worden slechts werkelijkheid door een hand die zich ernaar uitsteekt.

 

Een geschakeerde zienswijze voorkomt star vasthouden aan een ingeroeste

manier van denken en redeneren.

 

Kom eroverheen, dus.... ga erdoorheen!

 

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

 

Bedelen om liefde schept nog geen liefde bij een ander.

 

Gebrek aan belangstelling voor de ander tekent de graad van uw MENSZIJN.

 

Verwachtingen van de ongelovigen verstommen waar ze juist bij de gelovigen worden gewekt.

 

Verwonderd zie je pas na jaren in waarvoor je dankbaar had moeten zijn.

 

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

 

Je ziel heeft geen leeftijd en telt slechts de uren die je er aan hebt gewerkt.

 

Duidelijkheid kan gemoedsrust aantasten.

 

AL HET VERLEDEN IS EENS HEDEN GEWEEST

 

Als angst zwijgt, spreekt rust.

 

Fanaten kunnen niet toelaten dat anderen uitpraten.

 

De waarheid kan soms alleen achterhaald worden door vragen.

 

Denken kan denken corrigeren.

 

Waar een plan oprijst, neemt de moed toe.

 

Zonder medeleven wordt een goed voornemen verdreven

 

Zoek in het alledaagse naar het bijzondere.

 

Onschatbare waarden verbergen zich tot de tijd ze wekt.

 

Mildheid is de glimlach van een denker.

 

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

 

Lichtvaardige en dus liefdeloze beloften slopen een relatie.

 

Duidelijkheid voorkomt slepende kwesties.

 

Uitwisseling tussen binnen- en buitenwereld kan geestelijke kracht in gang zetten.

 

Om de vrijheid van keuze te garanderen moeten mogelijkheden vrijblijvendworden aangeboden.

 

Herinnering aan ontluikende geestelijke kracht kan de diepe ondergrond

zijn voor hernieuwde kracht.

 

Twijfel aan een ingeboren kiem tot liefhebben brengt de aarde  tot vertwijfeling.

 

Fouten stapsgewijs verbeteren.

Het hoeft niet ineens.

 

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

 

De geestkracht die je meebracht wacht ook in tijden van onmacht.

 

Spiritueel ontwaken in je naaste omgeving kan hoop doen ontkiemen, en doorwerken als een niet te stuiten bron van inspiratie.

 

Krampachtig vasthouden aan een verloren liefde kan een wachtende liefde in de weg staan.

 

Geloof kan ontspruiten uit het besef dat er méér is.

 

Geestkracht leeft in iemand en wacht op ontwaken.

 

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

 

Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf aan toe bent.

 

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

 

De vraag ís... hóe je vraagt.

 

Moed ontspringt op de grens van een keuze.

 

Op weg naar het ene doel kun je het andere bereiken.

 

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

 

Een vraag die we laten liggen ligt vaak te lang.

 

'Mild zijn' neemt men niet altijd serieus.

 

Een enthousiast spontaan bedankje kan wonderen doen.

 

Zoek in het alledaagse naar het bijzondere.

 

Als je slechts op liefde wacht, verwacht je van de ander te veel.

 

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

 

Bij mildheid is kritische zin onmisbaar.

 

Duidelijkheid verduidelijkt de diepte van onbegrip.

 

Een smal pad loop je met meer aandacht af dan een brede weg.

 

Vergeten is gebrek aan belangstelling

 

Slechts openstaan voor je eigen plan, kan je horizon verkleinen.

 

Als starre onwil domineert is er geen ruimte voor mildheid.

 

Voor duidelijkheid kan een enkel woord genoeg zijn.

 

Je ziel moet worden tot een werkelijkheid die je ervaart in de bewuste sfeer.

 

Vooroordeel verlaagt 'weten' tot schijnheiligheid.

 

Sluimerende levenswijsheid is dood bouwmateriaal als het niet van hart tot hart gaat.

 

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

 

Achteraf te veel of te weinig mildheid betoond? Wie beoordeelt dat?

 

'Niet-vragen' uit lafheid verlengt de tijd van onbegrip.

 

Herhalingen verminderen emotionele waarden.

 

Twijfel verspert moed.

 

De kunst van een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

 

Gebroken beloften werken als een boemerang.

 

Veel van wat in het onbewuste leeft, was eens een bewuste ervaring.

 

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

 

Mildheid zonder inlevingsvermogen is ondenkbaar.

 

Op weg naar mildheid leer je de mensen pas goed kennen.

 

Bij moed zet je een zekere stap op een onzekere weg.

 

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

 

De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

 

God aanroepen kan genoeg zijn om zelf antwoord te geven.

 

Hoe gekneusder een hart, hoe problematischer de te beantwoorden vragen.

 

In het onbewuste kun je terugvinden wat je verloren waande.

 

Begrip is het brandpunt voor mildheid.

 

Geloof - zonder dit met een naam aan te duiden - verbindt gelovigen.

 

Er is méér in je!

 

Wil niet te veel. Kies!

 

Eenvoud is moeilijk.

 

Kun je je herinneren wie je in jouw leven dankbaar was?

 

Ouderdom wist geen wandaden weg.

 

Ik zal 'láter'...

Uitstel van plannen, vaak voor het héden bedoelt.

 

Realiseer je vooraf dat duidelijkheid negatieve gevolgen kan hebben.

 

Chaos stoppen om liefde een kans te geven.

 

Als angst zwijgt, spreekt rust.

 

Zwijgen is ook een antwoord.

 

Denken kan denken corrigeren.

 

Gedachtekracht als eigen lijfwacht.

 

Duidelijkheid activeert onderling begrip.

 

Blind geloof maakt blind voor kritiek.

 

Leer van jezelf te houden; je kunt immers niet optrekken met iemand aan wie je een hekel hebt.

 

 

Zendingskoorts beknot de vrijheid van de ander.

 

Lafheid is ook schuld.

 

Door mildheid grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 

Duidelijkheid spoort aan tot verder vragen.

 

Geef oude wensen nieuwe vormen.

 

Stapsgewijs naar een doel gaan voorkomt struikelen.

 

Het kan je ontgaan dat je bezig bent een doel te verwezenlijken.

 

Mildheid verbreedt de horizon.

 

Door wederkerige dankbaarheid kunnen we leren elkaar te zien in ware gedaante.

 

Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

 

Jong blijven betekent normen herzien zonder oude waarden overboord te zetten.

 

Wie slechts droomt van plannen, verdroomt tijd voor echte plannen.

 

De klank van 'voorbij' wacht op dezelfde klank in het nú.

 

'Vragen' worden vaker verzwegen dan geheimen.

 

Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid.

 

Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

 

Om seks kan je met succes vragen, om liefde niet...

 

Het ontbreken van geloofsbeginselen hoeven geen belemmering voor             'geloof' te zijn.

 

Heb je in dit leven de verkeerde ouders gekozen?

Volgend leven beter…

 

Als het gewicht der jaren van doorslaggevend 'gewicht' zou zijn waren alle ouderen wijs.

 

Iemand kan een goed doordacht plan voor zichzelf opeisen terwijl een ander er de grondlegger van is.

 

Als je niet geleerd hebt te praten, kan ook het woord van dank een struikelblok zijn.

 

Verloren liefde koesteren, koestert het verlangen naar liefde.

 

Al is het in een modderpoel of in de woestijn, liefde kan er oogsten.

 

De strijd begint dikwijls daar waar deze lijkt te eindigen.

 

Bespreekbaar maken van de dood geeft het leven meer kansen.

 

Wees niet bang te verliezen wat je eigenlijk niet eens meer bezit.

 

Het geloof in de Eeuwigheid geeft geduld.

 

Devotie van gevouwen handen hoeft de mate van geloof niet te vertegenwoordigen.

 

Begrip kan stranden en dan blijft mildheid uit.

 

Begrip houdt vergeving in.

 

Bij een goed contact ligt de weg naar vragen open.

 

Felheid staat mildheid in de weg.

 

Duidelijkheid vereist innerlijke moed.

 

Moed vereist zelfkennis.

 

Verplichtingen ontlopen, betekent elkaar ontlopen.

 

Innerlijke verdeeldheid versplintert de mogelijkheid om een doel te bereiken.

 

Het onbewuste lijkt ongrijpbaar tot je er greep op krijgt.

 

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

 

De schepper van onachtzaamheid schept leegte.

 

'Weten' gaat verder dan bewust leven doet vermoeden.

 

Vul een vol mens met leegte en hij valt.

 

Lichtpunten van kleine vreugden verhelderen onze vervagende horizon.

 

Er is moed voor nodig duidelijkheid aan te horen.

 

Het 'bovenaardse' wortelt in de wortel van het geloof.

 

Kunst is het aan de vergetelheid ontrukken van momenten.

 

Hetzelfde woord bekoort de een en verstoort de ander.

 

Moed ontspringt op de grens van een keuze.

 

Moed is de vaste wil om je hoop tot leven te wekken.

 

De waarden van het heden hebben we in het verleden bestreden.

 

Een plan moet in de mens zelf kunnen groeien voor het vorm krijgt.

 

Bij duidelijkheid moet mildheid niet uit het oog worden verloren.

 

Elkaar niets te zeggen hebben, houdt in dat alles nog gezegd moet worden.

 

Lafheid is ook schuld.

 

Een doel in vrijheid kiezen benadrukt de persoonlijkheid.

 

Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder.

 

Kleine omweg...

grotere mogelijkheden.

 

De zwakke mens durft zijn mening niet te herzien.

 

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

 

De wisselwerking tussen onbewust en bewust is men zich vaak niet bewust.

 

Een plan uitvoeren met tijdsbesparing, betekent woekeren met je toegestane levensjaren.

 

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

 

Innerlijke verdeeldheid versplintert de mogelijkheid om een doel te bereiken.

 

De inwerking van het onbewuste  kan ongeweten ons bewuste denken en handelen bepalen.

 

Niet kunnen ingaan op mogelijkheden van dit moment, zou later een reden tot dankbaarheid kunnen zijn.

 

Weggezakte herinneringen wachten in het onbewuste.

 

Het onbewuste kan tegenwerken als je niet openstaat voor opdringende waarschuwingen.

 

Duidelijkheid weert het ontstaan van onechte relaties.

 

Onherkenbare impulsen uit het onbewuste kunnen een levensloop bepalen, bij tijden zelfs tot vloek en zegen.

 

Geleidelijke training in moed doet moed verrijzen tot een hecht bouwsel.

 

Duidelijkheid voor het verleden kan begrip openen voor de toekomst.

 

Schrap nodeloze bijzonderheden bij het uitdenken van een plan.

 

Zonder duidelijkheid stranden goede voornemen.

 

Door een gegeven levensteken kan je moed inspreken.

 

Bewust leven is meer dan zomaar levend voortdobberen.

 

De mate van welslagen bij ogenschijnlijk mislukte plannen is niet te meten.

 

Dankbaarheid hoeft niet in een overmaat van woorden gevat te worden.

 

Mildheid doet innerlijke rust toenemen.

 

Geestkracht kan ontbloeien in een zee van tranen.

 

Duidelijkheid maakt moeilijke kwesties bespreekbaar.

 

Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

 

Moed is het durven incasseren van  mislukkingen.

 

Slechts openstaan voor je eigen plan, kan je horizon verkleinen.

 

Kijk je nu niet naar die ander? Of zie je hem niet eens?

 

Aantrekkelijke mogelijkheden afwijzen kan ook een kans betekenen je doel niet voorbij te streven.

 

Niet begrepen reacties kunnen wortelen in het onbewuste.

 

Tevreden zijn in de ouderdom, betekent je verzoenen met wat was, is en zal zijn.

 

Mogelijkheden benutten begint met inzicht en eindigt met uitzicht.

 

Plannen maken al is het alleen voor jezelf, houdt de geest levend.

 

Ontwikkel moed in etappes.

 

Het gaat er niet om welke dingen je voor iemand bederft, maar dát jeze bederft.

 

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

 

De manier van zeggen kan de inhoud van je woorden weerleggen.

 

Een ademloze tocht begint daar waar de adem ophoudt.

 

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

 

De dingen niet uitspreken tot de dood spreekt, doet alle leven reeds voor de dood zwijgen.

 

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

 

Negativiteit belemmert de kijk op mogelijkheden.

 

Bij onhoudbare maatschappelijke situaties kan een eensluidende mildheid van het publiek verbetering brengen.

 

Benadruk bij een zwakke broeder je mildheid niet te veel.

 

Mildheid geldt een ander, maar is tevens een dienst aan jezelf door de daaruit voortvloeiende rust.

 

'Ja, maar...' is de afgrond die je zelf graaft dwars over een begaanbare weg.

 

Mildheid kan ten onrechte worden aangezien als slapheid.

 

Teleurstellingen ontstaan door duidelijkheid, voorkómen teleurstellingen in de toekomst.

 

Het onbewuste is geen onbekend terrein, want het is ondermeer bevolkt door 'vergeten herinneringen'.

 

Te véél vragen kan de indruk wekken van bemoeizucht, te wéinig van gebrek aan belangstelling.

 

Aanvankelijk kan zelfs eigen mildheid je ergernis wekken.

 

Al het verleden is eens heden geweest.

 

Een star patroon remt geestkracht.

 

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

 

Geloofsverspreiding moet veelzeggend zijn zonder veel te hoeven zeggen.

 

Bestook een moedeloze niet met jouw moed.

 

'Godvrezend' is gebaseerd op een zondvloed van zonden en schuldgevoelens.

 

Een aspect van 'mild zijn' is het aanvaarden van betrekkelijkheid.

 

Niet alleen bij belangrijke kwesties hoef je mild te zijn.

 

Kun je je herinneren wie je in jouw leven dankbaar was?

 

Bij duidelijkheid komt het erop aan vragen duidelijk te stellen.

 

De waarden van het heden hebben we in het verleden bestreden.

 

Eens was toen 'nu', en daarom is nu het belangrijkste.

 

Bij klakkeloos vragen 'om te vragen', wordt er geen antwoord verwacht.

 

In de jacht op macht wacht de ander vergeefs op aandacht.

 

Vervolging activeert groei van de bestreden geloofsvormen.

 

Fouten kunnen mislukte goede bedoelingen zijn die mogelijkheden tot onmogelijkheden maken.

 

'Niet-vragen' als levenspatroon vergrendelt de kans op ontbloeien van de ander en jezelf.

 

Een soepele geest overdenkt zo nodig wijziging van zijn plan.

 

De innerlijke stem kan ons de weg wijzen naar reële mogelijkheden.

 

Een plan van nu zal er misschien pas in de toekomst bij kunnen passen.

 

'Had ik maar...' geldt ook voor vragen.

 

'Her-beleef' een door eigen moed behaalde overwinning, opdat die moed 'leven' blijft.

 

Mogelijkheden kunnen binnen je gezichtskring komen en pas later te verwerkelijken zijn.

 

Velen pantseren zich uit zelfbehoud om zich aan dat pantser te kunnenoptrekken.

 

Diepe dalen kunnen leiden naar mildheid. Of deze eigenschap is al verankerd in je wezen.

 

Geestkracht ondersteunen door dóen.

 

De manier waarop je de weg naar je doel aflegt is vaak belangrijker dan het doel zelf.

 

Het al of niet gebruiken van mogelijkheden is óók een keuze.

 

Praat vóór je dichtslaat.

 

Geef oude wensen nieuwe vormen.

 

Verstard zijn in 'geloofsregels' kan de geheimen van geloof doen verzanden.

 

Duidelijkheid opent verlangens om nog meer van het probleem te weten te komen.

 

Laat plannenmakers met hetzélfde doel niet schromen onderling contact te zoeken en de handen ineen te slaan.

 

Het weten uit het onbewuste laat zich niet altijd in woorden vangen.

 

Geloven in je taak breekt angst voor tijdgebrek af.

 

Mildheid is de glimlach van de denker.

 

Geen wil drijft liefde, liefde drijft zichzelf.

 

Gebundelde geestelijke krachten zijn stimulerende machten die het bestaan hoopvol maken.

 

Bij te fanatiek plannen maken kan men zijn omgeving tekortdoen.

 

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende binnenweg zonder zijwegen te zien.

 

Een belemmering om mild te worden, ligt niet bij je naasten, maar bij jezelf.

 

Wonderen begeleiden het kind tot twijfel die 'wonderen' doen verschrompelen.

 

Een heerser zal zelden een weg vinden om mildheid op te brengen.

 

Een overmaat aan plannen remt de aanzet om ergens mee te beginnen.

 

Duidelijkheid kan gemoedsrust aantasten.

 

Geestelijke kracht kan behoefte hebben aan een rustperiode.

 

Moed betekent het zonder antwoord  kunnen stellen.

 

Een baby die -zeer onderschat- vergeefs op liefde wacht, kan daardoor blijven wachten op ontluiken van zichzelf.

 

Liefde als wegwijzer om te kunnen genieten van het uitzicht.

 

Geloven in de verwerkelijking van een plan kan het bestaan dragelijk maken.

 

Gevoelens van mildheid kunnen aangroeien als een sneeuwbal.

 

Door je aandacht te vestigen op het onderbewuste staat het vaker tot je beschikking.

 

Moeilijk is niet erg. Moeilijk is een uitdaging waarop je moet antwoorden opdat het niet erg wordt.

 

Een keten van opbouwende geestelijke drijfveren ketent de aarde aan heropbouw.

 

Een afgesloten onbewuste doet de mens te kort.

 

De moed tot vragen kan je ontnomen worden door de instelling van de ander.

 

Twee waarnemers van één zelfde gebeurtenis kunnen verduidelijken, dat ook duidelijkheid betrekkelijk is.

 

Zonder moed gaat het laatste ogenblik voor ingrijpen vaak voorbij

 

De inwerking van je geestkracht is een handreiking naar je eigen ik.

 

Gebroken beloften werken als een boemerang.

 

Bij het scheppen van mogelijkheden, brengt geloof in eigen kunnen negatieve invloeden tot zwijgen.

 

Moed kan het vertrouwen zijn iets aan niets te ontworstelen.

 

Krampachtig doelgericht streven versluiert soms de schoonheid van omwegen.

 

Geestkracht moet soms opgegraven worden uit onbekende diepten van een bekend terrein.

 

De wisselwerking tussen onbewust en bewust is men zich vaak niet bewust.

 

Iemand mogelijkheden willen opdringen, kan hem beletten de oorzaak van een eigen mislukking te onderkennen.

 

Onbewust is het 'weten' wat niet in het bewuste is opgeslagen.

 

'Niet-vragen' uit lafheid verlengt de tijd van onbegrip.

 

Gevoelens uitspreken doet de ander spreken.

 

Het Westen mist de Oosterse beschaving, wellevendheid, fatsoen en respect.

 

Door mildheid moet je niet de indruk wekken dat een slechte daad minder slecht wordt.

 

Onvoorspoedig verlopen plannen als een gegeven aanvaarden, schept ruimte voor nieuwe ideeёn.

 

Een slecht plan ontsteelt je tijd.

 

Twijfel verspert moed.

 

'Vragen stellen' vermijden kan angst voor ontknoping betekenen.

 

Mildheid doet innerlijke rust toenemen.

 

Eigen gedachten verwoord, een toegangspoort voor een weerwoord.

 

Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

 

Twijfel aan een ingeboren kiem tot liefhebben brengt de aarde tot vertwijfeling.

 

Vertekening van duidelijkheid werkt onduidelijkheid in de hand.

 

Moderne trends over geloofsvragen openbaren godskracht in andere vorm.

 

Als je de ander tegemoet treedt met de handpalmen naar boven kun je niet met je vuisten dreigen.

 

Duidelijkheid verhoogt zelfkennis.

 

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

 

Mildheid is de glimlach van de denker.

 

Een goed overwogen plan spaart tijd.

 

Aardig zijn kan verlies in winst veranderen.

 

Duidelijkheid dringt lafheid terug.

 

Er zit méér in je!

 

De vraag is... hòe je vraagt.

 

Geef oude wensen nieuwe vormen.

 

Moed vereist zelfkennis.

 

Een star patroon remt geestkracht.

 

Duidelijkheid voorkomt onbegrip

 

Liefde verstikt door geslotenheid.

 

Duidelijkheid verdrijft twijfel.

 

Denken kan denken corrigeren.

 

De veronderstelling iemand geen dank verschuldigd te zijn, kan schuilen in onvoldoende inzicht over je eigen leefsituatie.

 

Geestkracht leeft in iemand en wacht op ontwaken.

 

Nooit iets vragen over een bepaald probleem, vertaalt zonder woorden dat probleem in de verkeerde richting.

 

Moed ontspringt op de grens van een keuze.

 

De vragen die eigenlijk niet verwoord hoeven te worden, kan in zich het beste begrip verbergen.

 

Bij een liefdeloos begin, begint de weg van een onvoldane spoorzoeker.

 

Als de wortel van het doel in het geloof zetelt, moet die kiem wortel hebben geschoten in de persoon.

 

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

 

Bewust worden van het onbewuste verrijkt het 'zijn' in het bewuste.

 

Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

 

Leeg gepraat vult de leegte niet op.

 

Moed is het durven incasseren van mislukkingen.

 

Het onbewuste laat zich niet uitschakelen, al menen wij dat het niet ingeschakeld is.

 
Wie is online
We hebben 37 gasten online
Radio Paravaria