In mijn familie komt helderziendheid voor...
In mijn familie komt helderziendheid voor...
 
Als je iets nieuws leert... dat is de beste hersengymnastiek....
Als je iets nieuws leert... dat is de beste hersengymnastiek....
 
No images
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. De inhoud van de brief is meestal een bemoedigend woord, een spreuk, (dag)horoscoop of iets anders op futurologisch gebied, mens & maatschappij of andere info uit het rariteiten kabinet dat leven heet...
Standen zon en maan
Leeuw
Zon in Leeuw
10 Graden
Ram
Maan in Ram
21 Graden
Afnemende maan (Gibbous)
Afnemende maan (Gibbous)
18 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home Gedichten Spreuken 1

1

AddThis Social Bookmark Button

Verfraaien van een herinnering 'verfraait' deze niet. 

Kinderen moeten het vragen niet afleren. 

Velen vullen de ruimte, weinigen de leegte.

Duidelijkheid kan zich ook openbaren in intuïtie.

Een ogenschijnlijk kleine kwestie kan door duidelijkheid grote afmetingen aannemen.

 Stille rijkdommen van het onbewuste onderkennen, verrijkt bewust leven.

 Negatieve invloeden kunnen niet domineren bij een positieve zielsgesteldheid.

 Krampachtig vasthouden aan een verloren liefde kan een wachtende liefde in de weg staan.

 Mogelijkheden kunnen terugkomen in andere vorm.

 Oog krijgen voor mogelijkheden kan aangeleerd worden.

 Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 Onderschatting van beschikbare geestelijke krachtbronnen belemmert vooruitgang in het aardse bestaan.

 Niet gelanceerde vragen staan een oplossing in de weg.

 Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

 Een belemmering om mild te worden, ligt niet bij je naasten, maar bij jezelf.

 Blind geloof maakt doof voor kritiek.

 Duidelijkheid verdrijft twijfel.

 Elke futiliteit vormt een schakel in de onverbreekbare keten die reikt tot in de eeuwigheid.

 De eerste stap naar mildheid bevordert je aanpassingsvermogen.

 Begrip is het brandpunt voor mildheid.

 Onze bedoeling is vaak niet te vangen in een 'doel'.

 Verlangens van 'toen' zijn niet gelijk aan de verlangens  van 'nu'.

 Iemand kan van één en al vraag vervuld zijn zonder er één te kunnen stellen.

 Het klankbord van de hemel weerklinkt niet alleen bij gebedsverhoring.

 Duidelijkheid stimuleert samenwerking tussen  gevoel en verstand.

 Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

 Gebrek aan mogelijkheden  kan zinvol zijn zonder de betekenis van kansloosheid te doorgronden.

 Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

 Bij putten uit het onbewuste word je je eigen schatgraver.

 Zonder onszelf te onderschatten moet een plan de grenzen van eigen kunnen niet te buiten gaan.

 Het antwoord op een vraag kan een levensverhaal afronden.

Onderschatting van beschikbare geestelijke krachtbronnen belemmert vooruitgang in het aardse bestaan.

 Onzichtbare eenzaamheid kan je levenslang begeleiden naast     iemand die je begeleidt.

 Als we de 'leef'-tijdgrens naderen, willen we zuiniger met onze tijdelijkheid omspringen.

 Beoordeel je leven niet naar een moment.

 Gaan doorgronden dat je iemand vaak dankbaarheid hebt onthouden, kan je de ogen openen tot bewuster handelen.

 Wat in moed schuilt, schuilt in jezelf.

 In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies.

 Oog krijgen voor mogelijkheden kan aangeleerd worden.

 Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 Niet gelanceerde vragen staan een oplossing in de weg.

 Mildheid geldt een ander, maar is tevens een dienst aan jezelf door de daaruit voortvloeiende rust.

 Iets lijkt een onuitvoerbaar droombeeld tot er iemand komt die erin gelooft.

 Jong en oud dichten elkaar te veel rijkdommen toe.

 Verkeerde formulering kan een vraag onjuist doen overkomen.

 Praten doet denken als denken tot praten leidde.

 Elke futiliteit vormt een schakel in de onverbreekbare keten die reikt tot in de eeuwigheid.

 Blijmoedigheid is als een stille attentie.

 Duidelijkheid bant leugens uit.

 Nog niet verbruikte tijd staat open om te zeggen wat nooit is gezegd.

 Door duidelijkheid leert men elkaar beter kennen.

 Geestelijke creativiteit maakt van een doel een kunstwerk.

 Voorkom dat je uit moedeloosheid alle plannen uitbant, anders verlies je de laatste lichtpuntjes uit het oog.

 Probeer bij het ouder worden de dingen weer belangrijk te gaan vinden.

 Domweg vragen om de tijd vol te praten, levert geen echte antwoorden op.

 Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

 Een gesloten mens is alleen te redden als zijn mond opengaat.

 Een goed schilderij op een slecht plaatsje kan een kleurloos geval lijken.

 Een gemist doel kan voorkomen dat je de mist in gaat.  

 De weg naar praten is vaak de enige weg.

 Niet gelanceerde vragen staan een oplossing de weg.

 Een plan moet in de mens zelf kunnen groeien voor het vorm krijgt.

 Verloren illusies zijn de fundamenten voor nieuwe illusies.

 Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

 Bij aarzeling tussen mogelijkheid en onmogelijkheid zal twijfel brandstof voor het denken blijken.

 Ontvangen hulp willen wegvlakken, vervlakt de eigen persoonlijkheid.

 De weg naar praten is vaak de enige uitweg.

 Je verkijkt je op de ander, zoals ook die ander zich verkijkt op jou.

 Zich verschuilen in het onderbewuste blokkeert de weg naar bewustwording.

 Door wederkerige dankbaarheid kunnen we leren elkaar te zien in ware gedaante.

 Verborgen in de tijd ligt het antwoord dat wacht op degene die de kans ziet -en aangrijpt- om dit te vinden.

 De onwil om het onbewuste te laten spreken, openbaart meer over de persoon dan wat hij over zichzelf verzwijgt.

 Zendingskoorts beknot de vrijheid van de ander.

 De drijfveer voor het verwerkelijken van een doel is minstens zo belangrijk als het doel zelf.

 Treuren over verloren mogelijkheden blokkeert nieuwe mogelijkheden.

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

Op weg naar het ene doel kun je het andere bereiken.

Laat plannenmakers met hetzelfde doel niet schromen onderling contact te zoeken en de handen ineen te slaan.

Te maken krijgen met een veelvuldig gebrek aan dankbaarheid wordt zelden met een 'het zij zo' afgedaan.

Een hart boordevol liefde deelt er meer van uit dan de drager zelf beseft.

Iemand wacht op je aandacht.

 Dankbaarheid hoeft niet in een overmaat van woorden gevat te worden.

 Wat je aan mogelijkheden 'toevalt', maakt het begrip 'toeval' aanvechtbaar.

 Het gaat om jóuw mogelijkheden en jóuw taak op dit moment.

 Het voornemen duidelijk te zijn, kweekt innerlijke harmonie.

 Een fractie van een doel bereiken, kan meer zijn dan voor menigeen bereikbaar is.

 Niet begrepen reacties kunnen wortelen in het onbewuste.

 Door duidelijkheid kunnen ingewikkelde vraagstukken eenvoudiger worden.

 Negativiteit belemmert de kijk op mogelijkheden.

 Duidelijk zonder begrip voor de ander kan het doel voorbijstreven.

 Een gesprek waarbij nauwelijks een vraag wordt gesteld of beantwoord is een alleenspraak.

 Heb geduld met je eigen 'ik'.

 Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet  je jezelf het zwijgen opleggen.

 Duidelijk is wat iemand als duidelijk wil aanvaarden.

 Felle afwijzing van geopperde ideeën kan soms pas na jaren uitgroeien tot dankbaarheid.

 Ontwikkel moed in etappes.

 De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

 Duidelijkheid activeert onderling begrip.

 'Vragen' worden vaker verzwegen dan geheimen.

 Wie slechts droomt van plannen, verdroomt tijd voor echte plannen.

 Bidden om kracht vereist ook van jezelf een antwoord.

 Geen plannen maken in het alledaagse leven kan een enorm tijdverlies betekenen.

 Het goede wordt niet slecht bij falen, het slechte niet goed bij succes.

 Moed behoedt voor tegenspoed.

 Gebrek aan mogelijkheden kan zinvol zijn zonder de betekenis van kansloosheid te doorgronden.

 Duidelijkheid brengt ingewikkelde zaken terug tot eenvoudiger gezichtspunten.

 Vragen uit noodzaak, of als de vraag het hart van de ander opent.

 Als je terugziet, moet je denken in tóen zonder het weten van nù.

 Verdrogen van mildheid verdort het bestaan.

Geestelijke energie onderbouwen door zelfvertrouwen.

Duidelijkheid zorgt voor een snellere oplossing van problemen.

 Kom eroverheen, dus... ga erdoorheen!

 Onwil om het onbewuste in te zetten, zet talloze mogelijkheden op non-actief.

 Chaos stoppen om liefde een kans te geven.

 Voorkom dat je uit moedeloosheid alle plannen uitbant, anders verlies je de laatste lichtpuntjes uit het oog.

 Laat het tijdstip om duidelijkheid in het geding te brengen niet voorbij gaan.

 In de glans van troostwoorden weerspiegelt zich een laatste opflikkering van levensmoed.

 Mildheid heeft ook zijn grenzen.

Gun je de tijd om weer te gaan geloven in liefde.

Besluiteloos en troosteloos maakt doelloos.

Als je niet geleerd hebt te praten, kan ook het woord van dank een struikelblok zijn.

Een smal pad loop je met meer aandacht af dan een brede weg.

 Het kan een daad van liefde zijn mogelijkheden te laten schieten.

 Duidelijkheid opent de kans tot snel succes als men dezelfde instelling heeft.

 Heb oog voor datgene waarnaar geen haan kraait.

 Wie de mogelijkheid tot versterking van geestkracht miskent, misgunt zichzelf een overwinning.

 Berusting mag niet betekenen te berusten vóór een strijd is gestreden.

 Hoe gekneusder een hart, hoe problematischer de te beantwoorden vragen.

 Het gewicht van een last kan gedragen worden door geloof

 Mogelijkheden kunnen je ingefluisterd worden buiten verstandelijke redenering om.

 Voor duidelijkheid kan een een enkel woord genoeg zijn.

 De oudere die de verwondering niet heeft verloren, blijft jong.

 Angst om te falen moet gebruik van mogelijkheden niet in de weg staan.

Wie het laten blijken van dankbaarheid schuwt, schuwt het erkennen van eigen beperktheid.

Resultaat na een succesrijk volvoerd plan, oogst zelden de waardering die het verdient.

Jong blijven betekent normen herzien zonder oude waarden overboord te zetten.

Devotie van gevouwen handen hoeft de mate van geloof niet te vertegenwoordigen.

De kortste weg naar 'mislukking' loopt via 'lange tenen'.

 Liefde kan onsterfelijk lijken tot die ongrijpbare rijkdom vervalt in grijpbare armoede.

 Een godloochenaar verkondigt gebrek aan verwachting tegen de achtergrond van hoop.

 Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

 Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

 De kunst om een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

 'Vragen stellen' kan het hart van de ander openen.

 Een goed overdachte vraag kan het begin zijn van een ander contact.

 Hetzelfde woord bekoort de een en verstoort de ander.

 Door een doel koortsachtig na te jagen kun je om mislukking vragen.

Een samenspraak die geen tegenspraak duldt is een verkapte alleenspraak.

 De rijkste herinnering kan verscholen zijn in een ogenschijnlijk armzalig gebaar.

 Een fout toegeven is geen teken van zwakheid maar van kracht.

Iemand activeren tot het zoeken naar mogelijkheden, verbreedt de weg erheen.

 Verloren liefde koesteren, koestert het verlangen naar liefde.

 Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

 Zinloos lijkt iets, omdat niemand het tegendeel bewijst.

 Liefde tonen is een kunst die men het beste vroeg kan leren.

 Bij een goed contact ligt de weg naar vragen open.

 Een leven overstelpt door verboden, verstikt de kans eigen mogelijkheden te creëren.

 Duidelijkheid kan een gevoel van herademing scheppen.

Je luistert misschien geduldig naar een ander, terwijl deze in zijn goedgevulde spreektijd zijn eigen vragen beantwoordt.

 Onderscheid het verschil tussen 'niet durven' en 'niet kunnen' vragen.

Een gemist doel kan voorkomen dat je de mist ingaat.

Mildheid verdringen versterkt eigen onzekerheid.

 Woordeloos begrip kan groter zijn dan de invloed van een woordenvloed.

 Alle teleurstellingen ten spijt, plannen doen telkens weer hoop herleven.

 Tijdsbeleving is afhankelijk van verrassende momenten.

 Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

 Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

 Niet kunnen ingaan op mogelijkheden van dit moment, zou later een reden tot dankbaarheid kunnen zijn.

 Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

 Lichtpunten van kleine vreugden verhelderen onze vervagende horizon.

 Als antwoorden op vragen geblokkeerd worden, ligt de weg naar tobben open.

 Reeds een enkel woord kan dank verdienen.

 Wanhoop die de dagelijkse bezigheden lamlegt, sloopt de grondvesten waarop latere hoop gebouwd had kunnen worden.

 Liefdeloosheid spoort aan tot negatieve beschouwingen.

 Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder.

 Bij een vraag over jezelf moet je een eerlijk antwoord durven riskeren.

 Vraag je niet af wie van de twee de eerste stap zal zetten, want dan komt niemand in beweging.

Kinderen moeten het vragen niet afleren.

Een star patroon remt geestkracht.

 Het leek onmogeljk. Het werd mogelijk. Door jezelf.

 Met het klimmen der jaren vervaagt vaak de volheid van gevoelens tot een hernieuwd doorvoelen van de wijze van zijn.  

 Als er zuivere redenen zijn om te vragen, zuiveren de antwoorden soms de atmosfeer.

 Gebrek aan erkentelijkheid voor bewezen steun kan ontspruiten uit onwil eigen onvermogen toe te geven.

 

Miljoenen doden, gemartelden,

verdrevenen...

'Gods hand' gestrand in

niemandsland?

 

Op de grens van te veel rampspoed kan mildheid opbloeien.

 Niet ieder herkent waarvoor hij erkentelijk zou moeten zijn.

 Innerlijke rust doet de wonderen die het leven je onthoudt.

 Soms verandert er niets, maar het verandert toch omdat je het anders benadert.

 Fanaten kunnen niet toelaten dat anderen uitpraten.

 Een overmaat aan begrip werkt niet als iemand echt onverbeterlijk is.

 Dank voor het wijzen op onze fouten, vereist een hoge vorm   van zelfontwikkeling.

 Wees niet bang te verliezen wat je eigenlijk niet eens meer bezit.

 Slechts openstaan voor je eigen plan, kan je horizon verkleinen.

 Verloren illusies zijn de fundamenten voor nieuwe illusies

 De inwerking van het onbewuste kan ongeweten ons bewuste denken en handelen bepalen.

 Als starre onwil domineert is er geen ruimte voor mildheid.

 Geestkracht die bezwijkt werd niet tijdig door een helpende hand bereikt.

 Verwonderd zie je pas na jaren in waarvoor je dankbaar had moeten zijn.

 Waar een plan oprijst, neemt de moed toe.

 Angst remt vooruitgang, vooruitgang remt angst.

 Stel je beheerst op als er bij het vragen een moeilijk te aanvaarden antwoord komt.

 Geloof aan onstoffelijke kracht vindt geen verklaring in de stoffelijke wereld.

 Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

 We weten nooit welke aspecten in een plan zullen gaan passen.

 Tot een milde zienswijze komen is vaak minder moeilijk dan dit aan iemand uit te leggen.

 Bij putten uit het onbewuste word je je eigen schatgraver.

 Je ziel moet worden tot een werkelijkheid die je ervaart in de bewuste sfeer.

Plannen maken, al is het alleen voor jezelf, houdt de geest levend.  

 Er ligt een lange weg tussen chaotisch voortleven en het maken van een plan.

 Schrap nodeloze bijzonderheden bij het uitdenken van een plan.

In vragen die eigenlijk niet verwoord hoeven te worden, kan zich het beste begrip verbergen.

 Strakke geloofsnormen kunnen geloof verstikken.

 De inwerking van het onbewuste kan ongeweten ons bewuste denken en handelen bepalen.

 Liefde is een eindeloze inspiratiebron, die tot in de eeuwigheid reikt.

 Gedachtekracht als eigen lijfwacht.

Alle dingen zijn moeilijk eer ze gemakkelijk worden.

Geloof in je plannen als er een aanvaardbare basis voor is.

 Na jaren waarin van alles moest of juist niet mocht, dringt de tijd om te beseffen wat een mens wél mag.

 Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren       tot diep geloof.

 De schepper van onachtzaamheid schept leegte.

 De waarde van nu is toen geboren.

 Vraag ook iets voor jezelf.

 Mildheid moet niet ontaarden in goedpraten.

 Kunst is het aan de vergetelheid ontrukken van momenten.

 Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 EENVOUD IS MOEILIJK

TWIJFEL VERSPERT MOED

Wat nodig is voor het verwezenlijken van een doel is niet altijd te onderkennen.

 Gisteren was het gewoon... vandaag niet meer.Vandaag is het gewoon... morgen niet meer.

 Een gesloten mens is alleen te redden als zijn mond opengaat.

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

Begrip of onbegrip ontkiemt na enkele woorden.

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

 De ingeschapen innerlijke kracht verdort bij verwaarlozing van het 'Zelf'.

 Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

 Duidelijkheid verduidelijkt de diepte van onbegrip.

Wie altijd een geleider nodig heeft, miste te vaak zichzelf.

Het geloof in de Eeuwigheid geeft geduld.

 Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

 Toegeven dat dankbaarheid onmisbaar is, maakt het leven kleurrijker.

 Gebrek aan duidelijkheid kan levens voor eeuwig scheiden.

 Het kan een herademing betekenen van veel plichten bevrijd te zijn.

 Relaties tussen mensen van verschillend geloof trekken de verschillen glad.

 Mogelijkheden voor een ander bederven, bederft meer dan die mogelijkheden alleen.

 Nog niet verbruikte tijd staat open om te zeggen wat nooit is gezegd.

 Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

 Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

 Iets lijkt een onuitvoerbaar droombeeld tot er iemand komt die erin gelooft.

 De vraag is... hóe je vraagt.

 Een niet te onderbreken prater beleeft wat luisteren is als zijn noodgedwongen adempauze intreedt.

 Innerlijke verdeeldheid versplintert de mogelijkheid om een doel te bereiken.

 Domweg vragen om de tijd vol te praten, levert geen echte antwoorden op.

 Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

Mogelijkheden... we werken ermee of zouden dat kunnen doen.

Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 Een waarheid van toen hoeft geen waarheid te zijn van nu.

 Geloof kan ontspruiten uit het besef dat er méér is.

 Een enthousiast spontaan bedankje kan wonderen doen.

 Op weg naar mildheid leer je de mensen pas goed kennen.

 Een leven kan steunen op een enkel betoon van liefde.

 Als je slechts op liefde wacht, verwacht je van de ander te veel.

 Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

 Een vraag kan intenser kwellen als die nooit aan de orde komt.

 'Mild zijn' neemt men niet altijd serieus.

Mogelijkheden vereisen toegespitste aandacht voor wat eerst onmogelijk leek.

Roer niet in duidelijkheid als het geen zin heeft.

 De weg naar een doel kan op zichzelf een doel zijn.

 Verloren kansen kunnen de weg naar nieuwe mogelijkheden zijn.

 Beoordeel je leven niet naar een moment.

 Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid.

 Groeien betekent begrip krijgen voor een nieuw standpunt.

 De weg naar praten is vaak de enige uitweg.

 De strijd begint dikwijls daar waar deze lijkt te eindigen.

Lafheid is ook schuld.

Liefde verstikt door geslotenheid.

 Woordeloos begrip kan groter zijn dan de invloed van een woordenvloed.

 Juist in gedachtekracht schuilt onmeetbare  verantwoordelijkheid.

 Gevoelens uitspreken doet de ander spreken.

 Verkeerde formulering kan een vraag onjuist doen overkomen.

 Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

 Mildheid is de glimlach van een denker.

 Verloren illusies voeren de waarde van het verlies op.

 Een geloof leren verstaan, vraagt het 'verstaan' van simpele uitgangspunten.

 Een plan uitvoeren met tijdsbesparing, betekent woekeren met je toegestane levensjaren.

Twijfel verspert moed.

Duidelijkheid voorkomt slepende kwesties.

 Duidelijkheid dringt lafheid terug.

 Moed is de vaste wil om je hoop tot leven te wekken.

 Zonder duidelijkheid stranden goede voornemens.

 Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf aan toe bent.

 De zwakke mens durft zijn mening niet te herzien.

 Minachting verhindert het de meerwaarde van iemand te herkennen.

 Niet alles waarvoor je dankbaar zou moeten zijn, is prettig.

 Blind geloof maakt doof voor kritiek.

 Een vraag die we laten liggen, ligt vaak te lang.

 Verwacht geen mildheid terug als je die zelf geeft.

 De geest van de tijd ondermijnt zelfstandigheid.

Angst belemmert duidelijkheid.

Voor mildheid is innerlijke vrede een goede start.

 Door mildheid grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 Kleine omweg... grotere mogelijkheden.

 Om de vrijheid van keuze te garanderen moeten mogelijkheden vrijblijvend worden aangeboden.

 De kunst van 'het liefhebben' is niet moeilijk. De kunst van 'de liefde' wel.

 Als negatieve gevoelens, spreken, zwijgt de moed.

 Een simpel woord van de ander kan de basis leggen voor eigen spiritueel opleven.

 Mogelijkheden de bodem inslaan kan het begin zijn van een reddingsplan.

 Een ander zijn fouten onder de neus wrijven kan een vriendendienst zijn.

 In het onbewuste kun je terugvinden wat je verloren waande.

 Wil niet te veel. Kies!

 Denken kan denken corrigeren.

 Oud nieuws blijft 'nieuw' als we de herinnering eraan vernieuwen.

 Duidelijkheid geeft tijdwinst.

 Niet bewuste spirituele krachten veroorzaken een innerlijke chaos als de krachten onbenut blijven.

 Mogelijkheden benutten begint met inzicht en eindigt met uitzicht.

 Twijfel aan een ingeboren kiem tot liefhebben brengt de aarde tot vertwijfeling.

 Bij mildheid is kritische zin onmisbaar.

 Geestverwantschap overschrijdt de grenzen van het geloof.

 Er is moed voor nodig duidelijkheid aan te horen.

 Mildheid verbreedt de horizon.

 Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht.

 Het antwoord op een vraag kan een levensverhaal afronden.

 Zelfs een gebroken leven kan steun vinden bij de resten van een plan.

Leeg gepraat vult de leegte niet op.

De mate van welslagen bij ogenschijnlijk mislukte plannen is niet te meten.

Grijp niet onbezonnen de eerste de beste hand, want zelfs in wanhoop moet je kiezen.

Geestelijke creativiteit maakt van een doel een kunstwerk.

Het klankbord van de hemel weerklinkt niet alleen bij gebedsverhoring.

Een teveel aan niet-geuíte vragen verstikt het hart, zodat het zich niet meer kan openen.

Vertekening van duidelijkheid werkt onduidelijkheid in de hand.

In zijn aardse schuilhoek opent de mens zijn ogen soms pas als hij op het punt staat deze voor altijd te sluiten.

Mogelijkheden kunnen terugkomen in andere vorm.

Duidelijkheid opent ongekende perspectieven.

Zoek een nieuwe levensvervulling vóór de oude heeft afgedaan.

Een enkele liefdeblijk kan een mens mysterieus doen opbloeien.

Eigentijdse trends over geloofsvragen openbaren godskracht in andere vorm.

Een deur die definitief voor je dichtgesmeten wordt, kan de kiem leggen voor de geboorte van mildheid.

Onderschatting van beschikbare, geestelijke krachtbronnen belemmert vooruitgang in het aardse bestaan.

Verfraaien van een herinnering 'verfraait' deze niet.

Uit het onbewuste kunnen krachten omhoog borrelen zonder dat we er gericht naar zoeken.

Niet gelanceerde vragen staan een oplossing in de weg.

Het kan je ontgaan dat je bezig bent een doel te verwezenlijken.

Armoede aan levensgeluk benadrukt de armoede aan belangstelling.

Vindingrijkheid zonder initiatief en volharden is niet meer dan een braakliggend terrein vol verborgen schatten.

Kwaadsprekerij...? Weergave van een waarheid, teruggave van een leugen.

Omstandigheden of ouderdom zonder liefde, kunnen de eens ontvangen liefde verdoezelen.

Bij voorbaat verwacht je dank, terwijl de ander misschien niet eens gediend was van je initiatief.

Bij afgebroken plannen kunnen we de draad achteraf weer opnemen.

Harteloosheid doordrenkt de mensheid als milieuvervuiling, want die kan een vruchtbare bodem veranderen in gifgrond.

Elke futiliteit vormt een schakel in de onverbreekbare keten die reikt tot in de eeuwigheid.

Psychische kracht kan winnen van onwil of wereldse bedenkingen.

Gebruik duidelijkheid nooit als agressieve impuls.

Bewust leven is meer dan zomaar levend voortdobberen.

Duidelijkheid ruimt misverstanden uit de weg.

Een goed schilderij op een slecht plaatsje kan een kleurloos geval lijken.

'Had ik maar...' is de spreektrant van iemand die geen of te veel plannen maakt.

Veel ontaardt tot woordenspel, al had het meer willen zijn.

Leef iedere dag of het je eerste of laatste ware.. (bron onbekend)

Het geloof van andersdenkenden aanvaarden, ontketent anders denken' door andersdenkenden.

De vrijheid van meningsuiting betekent zelfdiscipline.

Mildheid ontwikkelen bewijst dat je over medemensen bent gaan nadenken.

Negatieve invloeden kunnen niet domineren bij een positieve zielsgesteldheid.

Moed vereist zelfkennis.

Zelfkennis vereist moed. (kan ook)

Als het gewicht der jaren van doorslaggevend 'gewicht' zou zijn waren alle ouderen wijs.

Vragen kunnen te snel als ongeoorloofd beschouwd worden.

Duidelijkheid kan een gevoel van herademing scheppen.

Blijmoedigheid is als een stille attentie.

 

 

Mogelijkheden kunnen geboren worden op basis van een enkel woord, een simpel gebaar, een glimlach.

 

 

Beoordeel je leven niet naar een moment.

 

 

Negativiteit belemmert de kijk op mogelijkheden.

 

 

Geloven op gezag vertekent de goddelijke richtlijnen waardoor men gestuwd wordt.

 

 

In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies.

 

 

De eerste stoot tot moed zetelt in een signaal waaraan je houvast hebt.

 

 

Wie slechts droomt van plannen, verdroomt tijd voor echte plannen.

 

 

Geestelijke kracht kan behoefte hebben aan een rustperiode.

 

 

Een waarheid van toen hoeft geen waarheid te zijn van nu.

 

 

Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid.

 

 

'Vragen stellen' vermijden kan angst voor ontknoping              betekenen.

 

 

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

 

 

Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt.

 

 

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

 

 

Verloren kansen kunnen de weg naar nieuwe mogelijkheden zijn.

 

 

Een aan jou verleende dienst houdt in dat een ander eens aandacht aan je heeft besteed.

 

 

Je verkijkt je op de ander, zoals ook die ander zich verkijkt     op jou.

 

 

De weg naar moed 'passeren' we naar eigen keuze.

 

 

In onvermijdelijke rustsituaties komt een mens dikwijls pas

aan zichzelf toe.

 

 

Uitwisseling tussen binnen- en buitenwereld kan geestelijke kracht in gang zetten.

 

 

Een mens weet meer dan hij zich bewust is.

 

 

Domweg vragen om de tijd vol te praten, levert geen echte antwoorden op.

 

 

In onvermijdelijke rustsituaties komt een mens dikwijls pas aan zichzelf toe.

 

 

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

 

 

Innerlijke verdeeldheid versplintert de mogelijkheid om een doel te bereiken.

 

 

Duidelijkheid bant leugens uit.

 

 

Hardnekkig zwijgen verhult het verlangen om te praten.

 

 

Bouwen smeedt de meest hechte schakel aan mogelijkheden naar de toekomst.

 

 

Ergernis verdwijnt als de geërgerde zich gaat ergeren aan eigen ergernis.

 

 

Laat de geestkracht van anderen je stimuleren en je niet ontredderen bij de gedachte dat je nooit tot een dergelijke instelling in staat zult zijn.

 

 

Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

 

 

Verkeerde formulering kan een vraag onjuist doen overkomen.

 

 

Suggesties uit het onderbewuste weigeren kan de genadeslag zijn voor psychische en geestelijke groei.

 

 

Geef een levensteken eer levensgeesten geweken zijn!

 

 

Leer van jezelf te houden; je kunt immers niet optrekken met iemand aan wie je een hekel hebt.

 

 

Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

 

 

Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht.

 

 

Bij duidelijkheid moet mildheid niet uit het oog worden verloren.

 

 

Verkeerde formulering kan een vraag onjuist doen overkomen.

 

 

Wat nodig is voor het verwezenlijken van een doel is niet altijd te onderkennen.

 

 

Het kan een herademing betekenen van veel plichten bevrijd te zijn.

 

 

Een niet te onderbreken prater beleeft wat luisteren is als zijn noodgedwongen adempauze intreedt.

 

 

De weg naar praten is vaak de enige uitweg.

 

 

Het gaat om jóuw mogelijkheden en jóuw taak op dit moment.

 

 

Iets lijkt een onuitvoerbaar droombeeld tot er iemand komt die erin gelooft.

 

 

Liefde verstikt door geslotenheid.

 

 

Moed beweegt zich dikwijls op een onbetreden weg.

 

 

Iemand beslist iets weigeren kan een vorm van mildheid zijn.

 

 

Een plan van nu zal er misschien pas in de toekomst bij kunnen passen.

 

 

Het kan een herademing betekenen van veel plichten bevrijd te zijn.

 

 

Het onbewuste laat zich niet uitschakelen, al menen wij dat het niet ingeschakeld is.

 

 

Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

 

 

Als de wortel van het doel in het geloof zetelt, moet die kiem wortel hebben geschoten in de persoon.

 

 

Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

 

 

Door duidelijkheid kan de verloren tijd niet worden ingehaald.

 

 

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

 

 

Gebrek aan duidelijkheid kan levens voor eeuwig scheiden.

 

 

Nog niet verbruikte tijd staat open om te zeggen wat nooit is gezegd.

 

 

Begrip of onbegrip ontkiemt na enkele woorden.

 

 

Ontwaken van geestkracht betekent het einde van gemakzucht.

 

 

De ingeschapen innerlijke kracht verdort bij verwaarlozing van het 'Zelf'.

 

 

Het geloof in de Eeuwigheid geeft geduld.

 

 

Vooroordeel verlaagt 'weten' tot schijnheiligheid.

 

 

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

 

 

Woordeloos begrip kan groter zijn de inhoud van een               woordenvloed.

 

 

Toegeven dat dankbaarheid onmisbaar is, maakt het leven kleurrijker.

 

 

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 

 

Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

 

 

Duidelijkheid stimuleert samenwerking tussen gevoel en verstand.

 

 

Wat je aan mogelijkheden 'toevalt', maakt het begrip 'toeval' aanvechtbaar.

 

 

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

 

 

Door mildheid begrijp je fouten van anderen alsof het je eigen

misgrepen zouden kunnen zijn.

 

 

Waar de kracht van de geest taant, verschrompelen de           kansen.

 

 

Spiritueel ontwaken in je naaste omgeving kan hoop doen ontkiemen, en doorwerken als een niet te stuiten bron van inspiratie.

 

 

Jong en oud dichten elkaar te veel rijkdommen toe.

 

 

Het voornemen duidelijk te zijn, kweekt innerlijke harmonie.

 

 

De schepper van onachtzaamheid schept leegte.

 

 

Duidelijkheid brengt ingewikkelde zaken terug tot eenvoudiger gezichtspunten.

 

 

Vraag je niet af wie van de twee de eerste stap zal zetten, want dan komt niemand in beweging.

 

 

Een leven overstelpt door verboden, verstikt de kans eigen mogelijkheden te creëeren.

 

 

Kinderen moeten het vragen niet afleren.

 

 

Verdraagzaamheid is niet slechts het dulden van de persoon; het is ook het dulden van diens afwijkende gezichtspunten.

 

 

Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

 

 

Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

 

 

Onattent is hij die slechts zichzelf ziet.

 

 

Duidelijkheid moet met zorg gehanteerd kunnen worden.

 

 

Het antwoord op een vraag kan een levensverhaal afronden.

 

 

Elkaar niets te zeggen hebben houdt in dat alles nog gezegd moet worden.

 

 

Treuren over verloren mogelijkheden, blokkeert nieuwe mogelijkheden.

 

 

Wat eens mogelijk was, mocht niet, wat je mocht, wilde je niet..., vraag nu aan jezelf of je mag wat je wilt.

 

 

Door mildheid moet je niet de indruk wekken dat een slechte daad minder slecht wordt.

 

 

Jaloezie op de geestkracht van anderen groeit bij onderschatting van eigen inborst.

 

 

Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet je jezelf het zwijgen opleggen.

 

 

Geloven in je taak breekt angst voor tijdgebrek af.

 

 

Voor duidelijkheid kan een enkel woord genoeg zijn.

 

 

Iemand mogelijkheden opdringen, kan hem beletten de oorzaak van een eigen mislukking te onderkennen.

 

 

Het leren herkennen van mogelijkheden is een combinatie van overdenking en het laten opborrelen van indrukken, die zich aan het verstand onttrekken.

 

 

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

 

 

Woordeloos begrip kan groter zijn dan de invloed van een        woordenvloed.

 

 

Toegeven dat dankbaarheid onmisbaar is, maakt het leven kleurrijker.

 

 

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 

Liefde remt of stimuleert, de vlam vernietigt of verlicht, verwarmt of dient als mistsignaal bij onoverzichtelijke           situaties.

 

 

Duidelijkheid stimuleert samenwerking tussen gevoel en verstand.

 

 

Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

 

 

Sluimerende levenswijsheid is dood bouwmateriaal als het niet van hart naar hart gaat.

 

 

Bij een vraag over jezelf moet je een eerlijk antwoord durven riskeren.

  

 

De kortste weg naar 'mislukking' loopt via 'lange tenen'.

 

 

Kijk je nu niet naar die ander? Of zie je hem niet eens?

 

 

Wat je aan mogelijkheden 'toevalt', maakt het begrip         'toeval' aanvechtbaar.

 

 

Lafheid is ook schuld.

 

 

Waar de kracht van de geest taant, verschrompelen de kansen.

 

 

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

 

 

Iemand kan een goed doordacht plan voor zichzelf opeisen terwijl een ander er de grondlegger ervan is.

 

 

Spiritueel ontwaken in je naaste omgeving kan hoop doen ontkiemen, en doorwerken als een niet te stuiten bron van       inspiratie.

 

 

Jong en oud dichten elkaar te veel rijkdommen toe.

 

 

'Niet-vragen' uit lafheid verlengt de tijd van onbegrip.

 

 

Het voornemen duidelijk te zijn, kweekt innerlijke harmonie.

 

 

Duidelijkheid brengt ingewikkelde zaken terug tot eenvoudige

gezichtspunten.

 

 

Een gemist doel kan voorkomen dat je de mist ingaat.

 

 

Het voordeel van geldbezit is dat je geen nodeloze gedachten hoeft te wijden aan dat aardse slijk.

 

 

Om seks kun je met succes vragen, om liefde niet...

 

 

Verdraagzaamheid is niet slechts het dulden van de persoon; het is ook het dulden van diens afwijkende gezichtspunten.

 

 

Herken de aftocht van je moed en nieuwe moed is in aantocht.

 

 

Innerlijke rust is de enige zekerheid die we zelf kunnen scheppen.

 

 

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

 

Het antwoord op een vraag kan een levensverhaal afronden.

 

 

Onattent is hij die slechts zichzelf ziet.

 

 

Elkaar niets te zeggen hebben houdt in dat alles nog gezegd     moeten worden.

 

 

Verlies durven nemen betekent geboorte van de winst.

 

 

Wat eens mogelijk was, mocht niet, wat je mocht, wilde je niet...

vraag nu aan jezelf of je mag wat je wilt.

 

 

Er zijn mensen die ideeën van de naaste aandienen als het product van persoonlijke hersenspinsels.

 

 

Door mildheid moet je niet de indruk wekken dat een slechte daad minder slecht wordt.

 

 

Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet je jezelf het zwijgen opleggen.

 

 

Als negatieve gevoelens spreken, zwijgt de moed.

 

 

Voor opbouw van je leven benut je dezelfde bouwstenen          als voor afbraak.

 

 

De onwil om het onbewuste te laten spreken, openbaart meer over de persoon dan wat hij over zich zelf verzwijgt.

 

 

De moed tot vragen kan je ontnomen worden door de instelling van de ander.

 

 

Bij de opvoeding duidelijkheid hanteren kan de kans bieden

tot harmonische ontplooiing.

 

 

Voor duidelijkheid kan een enkel woord genoeg zijn.

 

 

Geloven in je taak breekt angst voor tijdgebrek af.

 

 

Iemand mogelijkheden willen opdringen kan hem beletten

de oorzaak van een eigen mislukking te onderkennen.

 

 

Krampachtig vasthouden aan een verloren liefde kan een

wachtende liefde in de weg staan.

 

 

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

 

 

Moed is het durven incasseren van mislukkelingen.

 

 

Als de eerste steen voor een plan is gelegd, kunnen we zoeken

naar een nieuwe steen die erop past.

 

 

Rem voortsnellende tijdsbeleving met bewust doorworstelen van ogenblikken.

 

 

De waarden van het heden hebben we in het verleden        bestreden.

 

 

Duidelijkheid verhoogt zelfkennis.

 

'Het zal wel ergens goed voor zijn...' Een vaag gevoel tot een

ongezien doel.

 

 

Een zwijger wacht op iemand die de kraan van zijn gespreksstof opendraait.

 

 

Onuitgesproken dankbaarheid spreekt nooit voor zichzelf.

 

 

Ontkennen dat een aanwijzing van een ander je verder heeft

geholpen, onthult je zwakke zijde.

 

 

Het juiste ogenblik is voorbij eer je het weet.

 

 

Duidelijkheid vereist innerlijke moed.

 

 

Een soepele geest overdenkt zo nodig wijziging van zijn plan.

 

 

Een star patroon remt geestkracht.

 

 

Geef oude wensen nieuwe vormen.

 

 

Door duidelijkheid kunnen ingewikkelde vraagstukken eenvoudiger worden.

 

 

Duidelijkheid vereist innerlijke moed.

 

 

Praten doet denken als denken tot praten leidde.

 

 

Tegen een muur van zwijgzaamheid kan geen roos groeien.

 

 

Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder.

 

 

Afkeer van mildheid kan een weerspiegeling zijn van eigen onverwerkte problemen.

 

 

Een plan is een bouwwerk van de geest, dat op vervulling

wacht.

 

 

Een plan is een bouwwerk van de geest, dat op vervulling wacht.

 

 

Moed betekent het zonder antwoord kunnen stellen.

 

 

Verlangens van 'toen' zijn niet gelijk aan de verlangens

van 'nu'.

 

 

Berusting mag niet betekenen te berusten vóór een strijd

gestreden is.

 

 

Hoe gekneusder een hart, hoe problematischer de te      beantwoorden vragen.

 

 

Wees dankbaar voor duidelijkheid, ook al is die onaangenaam.

 

 

Geestkracht ondersteunen door dóen.

 

 

Gun je de tijd om weer te gaan geloven in liefde.

 

 

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

 

 

Het zou mogelijk moeten zijn om bepaalde mogelijkheden

onmogelijk te maken.

 

 

Devotie van gevouwen handen hoeft de mate van geloof niet

te vertegenwoordigen.

 

 

Wie de mogelijkheid tot versterking van geestkracht      miskent, misgunt zichzelf een overwinning.

 

 

In de schuilhoeken kunnen we speuren naar geestelijke

kracht.

 

 

Jong blijven betekent normen herzien zonder oude waarden

overboord te zetten.

 

 

De geestkracht die je meebracht wacht ook in tijden van onmacht.

 

 

Door duidelijkheid leert men elkaar beter kennen.

 

Duidelijkheid voorkomt onbegrip

 

Moeilijk is niet erg. Moeilijk is een uitdaging waarop je     moet antwoorden opdat het niet erg wordt.

 

 

Mogelijkheden zijn kansen die op vervulling wachten.

 

 

Moed kan betekenen iets doen óf juist iets laten.

 

 

Geestkracht moet soms opgegraven worden uit onbekende diepten van een bekend terrein.

 

 

In de glans van troostwoorden weerspiegelt zich een laatste

opflikkering van levensmoed.

 

 

'Niet-vragen' als levenspatroon vergrendelt de kans op      ontbloeien van de ander en jezelf.

 

 

De manier waarop je de weg naar je doel aflegt is vaak

belangrijker dan het doel zelf.

 

 

Niet beseffen dat een kleinigheid van groot belang kan zijn, verkleint de kansen om mogelijkheden tijdig te onderkennen.

 

 

Bespreekbaar maken van de dood geeft het leven meer kansen.

 

 

Je ziel heeft geen leeftijd en telt slechts de uren die je eraan

hebt gewerkt.

 

 

Je kunt alleen balans opmaken in de stilte.

 

 

Een deur die dicht is kan je opentrappen... een hart niet.

 

 

Gebroken beloften werken als een boemerang.

 

 

De dingen niet uitspreken tot de dood spreekt, doet alle leven reeds voor de dood zwijgen.

 

 

Een simpel woord van de ander kan de basis leggen voor eigen spiritueel opleven.

 

 

Onschatbare waarden verbergen zich tot de tijd ze wekt.

 

 

Soms kan omhaal van woorden nodig zijn om duidelijkheid te bevorderen.

 

 

Vriendelijk tegenover jezelf zijn verheldert de keuze van je doel.

 

 

Ervaring en begrip achter gesloten deuren bewaren is een erfenis zonder erfgenaam

 

 

De kunst van 'het liefhebben' is niet moeilijk.

De kunst van 'de liefde' wel.

 

 

Stel jóuw doel nooit in de plaats van zíjn doel.

 

 

Het ontbreken van geloofsbeginselen hoeven geen belemmering voor 'geloof' te zijn.

 

 

Bestaande liefde waarvan de ander niets merkt, is een merkteken van onbenutte kansen.

 

 

Bij moed zet je een zekere stap op een onzekere weg

 

 

Krampachtig doelgericht streven versluiert soms de schoonheid van omwegen.

 

 

Teleurstellingen ontstaan door duidelijkheid, voorkómen

teleurstellingen in de toekomst.

 

 

Het ontbreken van dankbaarheid wordt te weinig erkend als

afwijkend gedrag.

 

 

De strijd begint dikwijls daar waar deze lijkt te eindigen.

 

 

Mildheid moet niet in slapheid ontaarden.

 

 

Sfeer is niet te duiden, maar beduidt meer dan door woorden duidelijk wordt en kan mogelijkheden ontsluiten of barricaderen.

 

 

Een goed overwogen plan spaart tijd.

 

 

Een ander zijn fouten onder de neus wrijven kan een vriendendienst zijn.

 

 

Als angst zwijgt, spreekt rust.

 

 

Duidelijkheid opent verlangens om nog meer van het probleem te weten te komen.

 

 

Besluiteloos en troosteloos maakt doelloos

 

 

Twee waarnemers van één zelfde gebeurtenis kunnen verduidelijken, dat ook duidelijkheid betrekkelijk is.

 

 

Liefde delen verbloemt de cijferfout

 

 

Chaos stoppen om liefde een kans te geven

 

 

Al is het in een modderpoel of in de woestijn, liefde kan            er oogsten.

 

 

Als je niet geleerd hebt te praten, kan ook het woord van dank een struikelblok zijn.

 

 

Bestaande liefde waarvan de ander niets merkt, is een merkteken van onbenutte kansen.

 

 

Een gewelddadige houding kan voortkomen uit zelf ervaren, gebundelde liefdeloosheid, maar is geen vrijbrief voor liefdeloos gedrag.

 

 

Het gaat er niet om welke dingen je voor iemand bederft, maar dát je ze bederft.

 

 

Hulp-bieden' camoufleert een eigen gemis aan liefde of schenkt die simpel uit overdaad

 

 

Liefde is een eindeloze inspiratiebron, die tot in de eeuwigheid reikt.

 

 

Een vriend zijn zonder vrienden te hebben, kan een hoge trap van liefde zijn.

 

 

Een hart boordevol liefde deelt er meer van uit dan de drager zelf beseft.

 

 

Geen wil drijft liefde, liefde drijft zichzelf.

 

 

Aardig zijn kan verlies in winst veranderen.

 

 

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht.

 

 

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende binnenweg

zonder zijwegen te zien.

 

 

In liefde woordeloos vragen kan meer spreken dan het stilzwijgen verbreken

 

 

Als je er vrede mee hebt, de luisterende partij te zijn, zul je altijd mensen treffen die je zullen zoeken, omdat je zo fijn kunt praten.

 

 

Bespreekbaar maken van  de dood, geeft het leven meer kansen.

 

Blijmoedigheid is als een stille attentie

 

 

Veranderingen in de mens kunnen zijn doel veranderen

 

 

Bidden om kracht vereist van jezelf ook een antwoord

 

 

LICHTPUNTEN VAN KLEINE VREUGDEN VERHELDEREN ONZE VERVAGENDE HORIZON

 

 

Bij mildheid is kritische zin onmisbaar

 

 

Creativiteit maakt van een doel een kunstwerk

 

 

Verdrogen van mildheid verdort het bestaan

 

 

De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

 

Onze bedoeling is vaak niet te vangen in een      'doel'.

 

 

Zoek naar de reden  waarom je niet vraagt

 

 

Negatieve invloeden kunnen niet domineren bij een positieve

zielsgesteldheid.

 

 

De kunst van leven is je talenten niet verspelen, verspillen of   laten ondersneeuwen...

 

 

 Herinnering aan ontluikende geestelijke kracht kan de diepe

ondergrond zijn voor hernieuwde geestkracht.

 

 

Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

 

 

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

 

 

Begrip houdt vergeving in.

 

 

Vraag ook iets voor jezelf

 

 

Denken kan denken corrigeren

 

 

'Mild zijn' neemt men niet altijd serieus

 

 

Angst belemmert duidelijkheid

 

 

Leegte weegt zwaarder dan een boordevol hart.

 

 

Mildheid heeft ook zijn grenzen.

 

 

Duidelijkheid bant leugens uit.

 

 

Ouderdom wist geen wandaden weg

 

 

Vraag ook iets voor jezelf.

 

Geloofwaardig is een geloof, dat waardig overkomt.

 

 

Normvervaging bemoeilijkt duidelijkheid

 

 

Twijfel verspert moed

 

Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

 

 

Een star patroon remt geestkracht

 

 

Zendingskoorts beknot de vrijheid van de ander

 

 

Verwerken van duidelijkheid kan innerlijke strijd

kosten.

 

 

Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf

aan toe bent.

 

 

Dalende kansen, stijgende spijt over het niet benutten van mogelijkheden om op liefde of vriendschapsgevoelens te reageren.

 

 

Minachting verhindert het de meerwaarde van iemand te          herkennen

 

 

Zwijgen opgelegd, bestaansrecht ontzegd, het loodje gelegd,

Néé! Vécht!

 

 

Luisteren beleeft een onverbrekelijke prater als zijn noodgedwongen adempauze

 

 

Wij wachten voor een open deur maar zien het niet.

 

 

Hardnekkig zwijgen verhult het verlangen om te praten.

 

De kunst van leven is een ander in zijn waarde laten...

 

 

Onattent is hij die  slechts zich zelf ziet

 

 

Woordeloos begrip kan groter zijn dan de invloed van een woordenvloed

 

Gebroken beloften werken als een boemerang.

 

Door één woord ontspoord of aangespoord.

 

Laat liefde 'blijken', voordat deze verzandt door het ontbreken van aandacht.

 

Geen wil drijft liefde, liefde drijft zich zelf.

 

Met onbenutte gevoelens van liefde tast men in het duister naar een vermeende wereld vol licht.

 

Een vriend zijn zonder vrienden te hebben, kan een hoge trap  van liefde zijn.

 

Liefdeloosheid spoort aan tot negatieve beschouwingen.

 

 

Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht

 

 

De vraag is... hóe je vraagt.

 

 

Door hoop houden we onszelf tot de dood toe in leven.

 

 

Zonder duidelijkheid stranden goede voornemens.

 

 

Bij putten uit het onbewuste word je je eigen schatgraver

 

 

De kunst om een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

 

 

De moed tot vragen kan je ontnomen worden door de instelling van de ander

 

 

Moed is je vaste wil om hoop tot leven te wekken

 

 

Duidelijkheid bant leugens uit

 

 

Duidelijkheid vereist innerlijke moed

 

 

Een vraag kan intenser kwellen als die nooit aan de orde komt

 

 

Oog krijgen voor mogelijkheden kan aangeleerd worden

 

 

In de verdroogde knop van gesmoorde liefde wortelt een onstilbaar verlangen naar het geleden verlies

 

 

Liefde tonen is een kunst die men het beste vroeg kan leren

 

 

Bedelen om liefde schept nog geen liefde bij een ander

 

 

Een baby die -zeer onderschat-, vergeefs op liefde wacht, kan daardoor blijven wachten op ontluiken van zichzelf

 

 

Een enkel liefdeblijk kan een mens mysterieus doen opbloeien

 

 

Slechts op liefde wachten, verwacht van de ander te veel.

 

 

Zonder zelfkennis komt liefde niet voldoende tot zijn recht

 

 

Liefde remt of stimuleert, vernietigt of verlicht, verwarmt of dient als mistsignaal bij onoverzichtelijke situaties

 

 

Liefde verstikt door geslotenheid

 

 

Leeg gepraat vult de leegte niet op.

 

 

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende binnenweg zonder zijwegen te zien

 

 

De kortste weg naar 'mislukking' loopt via 'lange tenen'

 

 

Ogenschijnlijk verspilde liefde kan de spil blijken waardoor de ander nog functioneert

 

 

Hoe we onze liefde betonen en vooral op welk moment kan

bepalend zijn voor het antwoord.

 

 

Massa's vullen de ruimte, weinigen de leegte.

 

 

Vraag je niet af wie de eerste stap zal zetten want dan komt er niemand in beweging.

 

 

Twijfel aan een ingeboren kiem tot liefhebben brengt de aarde tot vertwijfeling.

 

 

Liefde zonder uitweg zoekt soms een versmorende   binnenweg zonder zijwegen te zien.

 

 

Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

 

De invloed van duidelijkheid is niet terug te draaien.

 

 

De kunst om een doel te vinden is de kunst om te kiezen.

 

 

Als er zuivere redenen zijn om te vragen, zuiveren de antwoorden soms de atmosfeer.

 

 

Verwar milde mensen vooral niet met slappelingen.

 

 

Moed is de vaste wil om je hoop tot leven te wekken.

 

 

Vragen kunnen rijzen, voor we er woorden voor weten te vinden.

 

 

De manier van zeggen kan de inhoud van je woorden weerleggen.

 

 

Zonder duidelijkheid stranden goede voornemens

 

 

Een overdaad aan mogelijkheden verkleint je horizon.

 

 

Belijden van verschillende geloofswerelden zetelt in dezelfde hunkering.

 

 

Bewust leven is meer dan zomaar levend voortdobberen.

 

 

Lafheid is ook schuld.

 

 

Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekort doen.

 

 

Hardnekking zwijgen verhult het verlangen om te praten.

 

 

De weg naar een doel kan op zich zelf een doel zijn.

 

 

Felheid staat mildheid in de weg.

 

 

Reeds een enkel woord kan dank verdienen

 

 

Chaos stoppen om liefde een kans te geven.

 

 

Mogelijkheden kunnen terugkomen in andere vorm.

 

 

Als je slechts op liefde wacht, verwacht je van de ander teveel.

 

 

Angst belemmert duidelijkheid.

 

 

Iemand wacht op je aandacht.

 

 

De weg naar 'moed' passeren we naar eigen keuze.

 

 

Minachting verhindert het de meerwaarde van iemand te herkennen.

Verfraaien van een herinnering 'verfraait' deze niet.

De kunst van leven is jezelf vergeven omdat je met jezelf verder moet...

Een mislukte poging tot moed is toch een poging geweest.

Duidelijkheid geeft tijdwinst.

Verdrogen van mildheid verdort het bestaan.

Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren tot diep geloof.

Liefde tonen is een kunst die men het beste vroeg kan leren.

Geloof ondermijnen ondermijnt levenskracht.

Vaak moet je tijd verliezen om tijd te winnen.

Het gewicht van een last kan gedragen worden door geloof.

Gebrek aan moed is toegeven aan moedeloosheid.

Een ademloze tocht begint daar waar de adem ophoudt.

'Mild zijn' neemt men niet altijd serieus.

'Vragen' worden vaker verzwegen dan geheimen.

Heb geduld met je eigen 'ik'...

Begrip is het brandpunt voor mildheid.

'Zendingskoorts' beknot de vrijheid van de ander.

Moed betekent het zonder antwoord kunnen stellen.

Met begrip grijp je wat ongrijpbaar lijkt

 Eenvoud is moeilijk

 Een waarheid wordt pas een waarheid als je er zelf aan toe bent.

Om jezelf te horen hoef je niet te praten, om anderen te horen moet je jezelf het zwijgen opleggen.

 Duidelijkheid verdrijft twijfel

 MOED VEREIST ZELFKENNIS

 Een wakkere geest die uit moedeloosheid de kans loopt in te slapen, kan alleen zelf  de wekker aan zetten.

 Zich onderwerpen aan het oppergezag van een geloofsrichting beknot het vragen of werpt juist

vragen op.

 Beoordeel je leven niet naar een moment

 Een heerser zal zelden een weg vinden om mildheid op te brengen.

Slechts op liefde wachten, verwacht van de ander te veel

Begrip is het brandpunt voor mildheid

 Angst remt vooruitgang, vooruitgang remt angst.

 Gun je de tijd om weer te gaan geloven in liefde.

 Lichtpunten van kleine vreugden verhelderen onze vervagende horizon

 Alles wat je tot denken brengt, brengt je ook een stap verder

Bij een vraag over jezelf moet je een eerlijk antwoord durven riskeren

Terugdeinzen voor vragen betekent jezelf tekortdoen.

Verloren liefde koesteren, koestert het verlangen naar liefde

Eenvoud is moeilijk

Berusting mag niet betekenen te berusten vóór een strijd gestreden is

Wie slechts droomt van plannen,  verdroomt tijd voor echte plannen

Zendingskoorts beknot de vrijheid van de ander.

De waarden van het heden hebben we in het verleden bestreden

Een samenspraak die geen tegenspraak duldt is een verkapte alleenspraak.

Gun je de tijd om weer te gaan geloven in liefde

 De stap vooruit mag niet worden tegengehouden door de blik achteruit.

 Mogelijkheden zijn kansen die op vervulling wachten.

 Bidden om kracht vereist ook van jezelf een antwoord

 De knechten van een geloofsdwingeland worden geknecht door gebrek aan geloof.

 Een gesloten mens is alleen te redden als zijn mond open gaat.

 Een leven kan steunen op een enkel betoon van liefde.

 Fanaten kunnen niet toelaten dat anderen uitpraten.

 BEGRIP OF WANBEGRIP ONTKIEMT NA ENKELE WOORDEN.

 Geestkracht is geen voorrecht voor de uitverkoren enkeling, maar schuilt in de kiem bij een ieder. En wacht erop ontplooid te worden.

 Een plan voor een volgend idee kan je bouwen op de fundamenten van het vorige fiasco.

 Hopelijk wordt bij minder uitzicht het inzicht groter.

Blind geloof maakt doof voor kritiek.

Iemand wacht op je aandacht.

Oneindigheid wordt bepaald door je eigen begrenzing.

Denken kan denken corrigeren.

LIEFDE is een eindeloze inspiratiebron, die tot in de eeuwigheid reikt.

Teksten in heilige boeken kunnen aan licht inboeten als er geen eigentijds licht op schijnt.

Een vraag die we laten liggen, ligt vaak te lang.

De waarheid kan soms alleen achterhaald worden door vragen.

LIEFDE kan onsterfelijk lijken tot die ongrijpbare rijkdom vervalt in grijpbare armoede.

Vragen zonder zinvol antwoord, vermeerdert het aantal vragen.

Wat in Moed schuilt, schuilt in jezelf.

Sommigen scheppen een modderpoel om veel te kunnen verbergen.

De kunst van leven is onbegrensd...

LEEF ELKE DAG OF HET JE EERSTE OF LAATSTE WARE....!

(auteur onbekend)

 

Beoordeel je leven niet naar een moment.

 

Vraag geen gewichtige dingen als iemand onvoldoende tijd heeft.

 De kunst van leven is er bij stilstaan dat je ziel nooit erfelijk belast is of kan zijn...

 De kunst van leven is je vrije avond aan jezelf besteden....

 Het 'bovenaardse' wortelt in de wortel van het geloof.

 Zich losscheuren van kerkelijke dogma's stempelt je niet tot goddeloze.

 Bij duidelijkheid moet je de waarheid onder ogen durven zien....

Niet gelanceerde vragen staan een oplossing in de weg.

Angst remt vooruitgang, vooruitgang remt angst.

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

Geloof ondermijnen, ondermijnt levenskracht.

Groeien betekent begrip krijgen voor een nieuw standpunt.

Niet alles waarvoor je dankbaar zou moeten zijn, is prettig.

Laat LIEFDE niet in de kiem smoren door slechte ervaringen.

Het woord 'God' vertegenwoordigt een hoogstaand begrip dat niet-gelovigen geen naam willen geven.

Geloof dat tot agressie leidt, lijdt aan gebrek aan geloof.

Labiliteit zoekt steun in een schijnbaar rotsvaste mening.

De weg naar praten is vaak de enige uitweg.

Blind geloof maakt doof voor kritiek.

Een soepele geest overdenkt zo nodig wijziging van zijn plan.

Vervolging activeert groei van de bestreden geloofsvormen.

Mogelijkheden kunnen je ingefluisterd worden buiten verstandelijke redenering om.

Een vraag kan intenser kwellen als die nooit aan de orde komt.

Geestkracht kan ontbloeien in een zee van tranen.

GEESTKRACHT LEEFT IN IEMAND EN WACHT OP ONTWAKEN

Geestkracht verzamelen voert stapsgewijze en zienderogen naar een betere oogst.

Wereldomvattende geestkracht, aaneengesmeed door onze dolende enkelingen, kan de aarde weer leefbaar maken.

EEN STAR PATROON REMT GEESTKRACHT.

Waar de kracht van de geest taant, verschrompelen de kansen.

Geestkracht moet soms opgegraven worden uit onbekende diepten van een bekend terrein.

Degene die zelfherziening het felst afwijst, heeft dit vaak het hardst nodig...

Eenzaamheid en liefdeloosheid zijn de grootste problemen in de westerse wereld.

 Chinese wijsgeer

 Devotie van gevouwen handen hoeft de mate van geloof niet te vertegenwoordigen

Geloofsvervolging bestempelt de zwakheid van degene die vervolgt.

Bij een liefdeloos begin, begint de weg van een onvoldane spoorzoeker.

LIEFDE ALS WEGWIJZER OM TE KUNNEN GENIETEN VAN HET UITZICHT.

Praten betekent dat niet iedere poort gesloten is.

GELOOF DAT TOT AGRESSIE LEIDT, LIJDT AAN GEBREK AAN GELOOF.

GELOOFSVERSPREIDING MOET VEELZEGGEND ZIJN ZONDER VEEL TE HOEVEN ZEGGEN.

EEN GELOOF LEREN VERSTAAN VRAAGT HET 'VERSTAAN' VAN SIMPELE UITGANGSPUNTEN.

LIEFDE VERSTIKT DOOR GESLOTENHEID.

GELOOF UITDRAGEN DOOR DADEN VAN LIEFDE MAAKT WOORDEN OVER GELOOF OVERBODIG.

Je vraagt of zegt iets over een ander. Is het iets dat de betrokkene zelf zou mogen horen...?

Een gesprek waarbij nauwelijks een vraag wordt gesteld of beantwoord is een alleenspraak.

Beoordeel je leven niet naar een moment...

 MILJOENEN DODEN, GEMARTELDEN, VERDREVENEN...

'GODS-HAND' GESTRAND IN nIEMANDSLAND..?

 De weg naar een doel kan op zichzelf een doel zijn

 
Wie is online
We hebben 50 gasten online
Radio Paravaria