Af en toe heb ik last van moedeloosheid...
Af en toe heb ik last van moedeloosheid...
 
In stilte ben ik weleens verliefd op iemand geweest...
In stilte ben ik weleens verliefd op iemand geweest...
 
No images
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. De inhoud van de brief is meestal een bemoedigend woord, een spreuk, (dag)horoscoop of iets anders op futurologisch gebied, mens & maatschappij of andere info uit het rariteiten kabinet dat leven heet...
Standen zon en maan
Weegschaal
Zon in Weegschaal
23 Graden
Weegschaal
Maan in Weegschaal
23 Graden
Nieuwe Maan
Nieuwe Maan
1 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home

Het Ronde Huis interview met Jan van der Heide

AddThis Social Bookmark Button

abBodhi en Jan

Bodhi interviewt Jan van der Heide over ‘the most haunted house’ in Nederland:

 Het Ronde Huis foto

Het Ronde Huis

Over ‘Het Ronde Huis’ op de Veluwe doen zoals bij velen bekend, al jaren de meest wilde verhalen de ronde.

De archieven, de overgeleverde geschiedenis leveren bepaald geen houvast wat er nu echt is gebeurd in en rond deze beruchte, beroemde woning. En wat heeft zich precies afgespeeld in de omringende, donkere bossen?

De tijd is aangebroken om het eens te vragen aan de bekende paragnost Jan C. van der Heide.

Niet voor niets schreef de beroemde Amerikaanse parapsycholoog Prof. Dr. Hans Holzer onder andere over Van der Heide: ‘Mensen als Jan van der Heide –en er zijn slechts enkelen zo goed als hij- zijn in staat buiten onze gewone tijdstroom te kijken en te zien wat in het verschiet ligt of wat er in het verleden heeft plaatsgevonden.’

Wat voel je op de plek van Het Ronde Huis Jan?

We staan nu op de plek waar Het Ronde Huis heeft gelegen. Volgens mij was hier ongeveer de ingang van de woning, gevoelsmatig draai ik me nu om. Ik kijk naar beneden het dalletje in. Wat daar allemaal is gebeurd kan het daglicht niet verdragen, daar zijn meerdere kinderen begraven. Naar mijn gevoel is dat een dal van tranen geweest, menselijk lijden en vooral van kinderen. Het lijkt wel of alle onderzoekers zich te veel richten op het huis en wordt er vergeten om in de omgeving te kijken en te zoeken.

Ik ervaar dat Het Ronde Huis indertijd is gebouwd uit een groot idealisme. Het heeft een ronde vorm gekregen als symbool van de geest. Je kunt uit kijken naar alle kanten, je geest in volle vrijheid overal op richten. En met je geest reizen naar elke gewenste richting..., geen grotere en ruimere horizon dan een ronde.

Bij de start van de bouw van het ronde huis, was de bedoeling positief en goed te noemen. Gericht op het ontwikkelen van de geest en het verhogen van geestelijke inzichten. Volgens mij is Albert Einstein en zijn beste vriend Paul Ehrenfest er ook nog op bezoek geweest, maar er is toen geen ruchtbaarheid aan gegeven. Op de een of andere manier heeft het huis ook te maken met Indië. Personen die lang in Indië hebben gewoond en er hun vermogen hebben vergaard, kwamen terug naar Nederland.

Een lange sleep regenten, renteniers, hoogwaardigheidsbekleders hebben de woning bezocht. Sommige bezoekers zijn regelrecht aan te merken als rare snuiters. Aan mijn geestesoog zie ik een burgemeester en rechter die in de omgeving woonden verschijnen… Dit waren bepaald geen nette heren, ze brachten frequent een bezoek aan Het Ronde Huis. Diverse personen met  blauwbloed vereerden de woning meer dan eens met een bezoekje. Greet Hofmans heeft er ooit een informele bijeenkomst gehouden? Het is een lange lijst van namen die in Het Ronde Huis op bezoek zijn geweest. Er werd alleen niet in het openbaar over gesproken wie er precies kwam, want er lag bepaald geen receptiealbum klaar in de woning om te tekenen. In de latere De Ronde Huis – jaren was een bezoek aan het huis bijna illegaal te noemen. Overmatig drank gebruik, vrouwen, gokken en misbruik van kinderen. Vooral de groep, waarschijnlijk vluchtelingen, die in de nabijheid van Het Ronde Huis verbleef, heeft erg geleden. Er is op grote schaal misbruik van ze gemaakt. Kinderen bivakkeerden vaak in de woning om duistere redenen. Maar dat is maar mijn gevoel en gevoel kan je nooit meten of wegen. Het is geen bewijs, maar ik weet bijna zeker dat er in het veld in de verte, het dalletje daar verderop, kinderen zijn begraven. Ik weet niet of daar ooit onderzoek naar is verricht. Ik krijg het gevoel van niet. Ik voel dat ze alleen in en direct om het huis hebben gezocht. Een zoektocht moet in een wat ruimere straal rond het huis worden genomen. Er is het nodige wat met Het Ronde Huis te maken heeft, voorwerpen, messen, wapens, kisten…. buiten het huis begraven… Zoals ik zei, zelfs slachtoffers van het huis, (wees)kinderen werden in het vrije veld begraven… Die stoffelijke overschotten moeten worden gevonden, zodat de kinderen alsnog een fatsoenlijke begrafenis kunnen krijgen…..

Wat voor een indruk krijg je van Frank van Vloten?

Frank van Vloten, is de bouwer en eigenaar van Het Ronde Huis, vertel je me net Bodhi. Als ik me op de sfeer van deze man richt komt het volgende bij me boven: het is een idealist met een autistische inslag. Het is een savant, hij weet van een bepaald onderwerp alles af en verder is zijn gezichtsveld wat beperkt. Er is tijdens zijn leven moeilijk contact met hem te maken. Hij heeft de neiging om zich in zich zelf op te sluiten, hij zwijgt veel en lang. Ik krijg het gevoel dat zijn vrouw altijd zwaar depressief was. Ze hadden samen weinig contact, zij uitte regelmatig verwijten. Frank zelf had ook depressieve neigingen, de natuur gaf hem weer kracht, buiten zijn. Van Vloten was ook wat melancholisch, hij kon uren bij een meertje mijmeren en voor zich uit kijken. Hij had vaak gedachten over zelfmoord, in zijn leven is hij regelmatig met zelfmoorden geconfronteerd. Het lijkt net of hij in de loop van de tijd de grip op zijn omgeving verloor, had dingen niet in de gaten wat er in feite in huis gebeurde. In de woonlagen van Het Ronde Huis heerste een groot verschil in sfeer. Beneden was het redelijk normaal, maar hoe hoger je kwam hoe naarder de sfeer werd. Ook een angst van het personeel in de hogere etages is sterk voelbaar. Er hebben daar mensen tijden gewoond die niet naar buiten gingen. Het lijken wel personen die op de vlucht waren,  buitenlandse chique elite criminelen die zich er verstopten. De geestelijke toestand van Frank van Vloten brokkelde verder af. Er kwamen steeds meer rare figuren in zijn huis. Kinderen uit weeshuizen gedrogeerd, misbruikt, de sfeer voelt ellendig aan. Dames van plezier namen later zelfs permanent intrek in de woning. Er gebeurden  allemaal zaken die het daglicht niet konden verdragen. Vunzigheid ten top. Onder het huis bevond zich een betonnen kelder. De inhoud van die kelder is tijdens de sloop verbrand en deels begraven op het nabijgelegen terrein. Er zaten relikwieën bij van personen die Het Ronde Huis hadden bezocht. Sommige bezoekers hadden bijna een knipkaart, ongezond vaak bezochten ze het huis. Tot er een ‘syphilis-epidemie’ uitbrak en een merkwaardige, besmettelijke tropische ziekte, het werd toen stil in de woning. Onder de bezoekers ging het gerucht dat boze geesten het op ze gemunt hadden. Het begin van totale afgang en verloedering. Het Ronde Huis lijkt een handje geholpen te zijn om een bouwval te worden, er zijn gaten in het dak gemaakt, ramen kapot geslagen waardoor de elementen vrij hun gang konden gaan. Van origine was het een oersolide gebouw, er is gebruik gemaakt van dubbelgebakken stenen, de fundering was ijzersterk. Het gebouw had met onderhoud, honderden jaren oud kunnen worden en in stand kunnen blijven voor volgende generaties. Nee, Het Ronde Huis refereerde aan foute herinneringen en moest met de grond worden gelijk gemaakt. Alles uitwissen wat maar vragen kon oproepen. Voorkomen dat personen niet in diskrediet worden gebracht als bleek dat ze er regelmatig gast zijn geweest.. Het huis moest daarom van de aardbodem verdwijnen. Toekomstige generaties zouden Het Ronde Huis weleens kunnen gaan gebruiken als een monument vol aanklacht tegen kindermisbruik.

Wat voel je in het bos?

Wat ik in het bos voel? De medewerking van mensen die er in die tijd werkten, boswachters, opzichters, bosarbeiders, houtvesters. Iedereen deed zijn best om de ogen te sluiten voor zaken die niet klopten. In het zwart geklede, dikke oude heren die achter kinderen aan gingen. Afgedwongen seks in het vrije veld, onnatuurlijke zaken in de mooie natuur. Het Ronde Huis - bezoekers maakten misbruik van hun medemens… Personen waarvan je het nooit zou verwachten, gedroegen zich varkensachtig. De streekbewoners moesten wel een oogje dicht knijpen want ze hadden al niet te eten, leden een bijna onbeschrijflijke armoede. Waren er toen maar smartphones geweest, foto’s maken van misstanden had intens lijden van kinderen kunnen voorkomen. Kinderen in Het Ronde Huis, ze spraken allemaal een andere taal, ze komen overal vandaan. Na verblijf in Het Ronde Huis verdwenen de kinderen naar de grote steden in de wereld of werden zelfs verkocht of cadeau gegeven. En sommige ongelukkigen verdwenen onder de grond.

Wat ervaar je bij de Slangenvijver?

Bij de Slangenvijver ervaar ik een grote tegenstelling. Enerzijds de prachtige natuur en de lelijke dingen die er hebben plaatsgevonden. Intens verdriet. Kinderen die in de vijver zijn verdronken. Mensen die er zelfmoord hebben gepleegd. Er heeft nog een pistoolduel plaatsgevonden tussen twee rivalen die dezelfde vrouw aanbaden. In Het Ronde Huis zijn uniformen geweest, militairen die er bijeenkomsten hielden. Germaanse gebruiken, het vieren van de Zonnewende. Maar dat is vooral in de begintijd geweest, zoals gezegd de verloedering sloeg later toe. Is de Zwarte Weduwe er ook te gast geweest en Mussert?

Wat is je totale indruk en wat komt er verder in je boven?

Mijn totale indruk van Het Ronde Huis is verdeeld in periodes. De bouw, de begintijd die heel positief is te noemen. Waarschijnlijk na het verdwijnen van mevrouw Van Vloten ging het met Het Ronde Huis berg afwaarts en met Frank zelf ook. Hij leek niet meer voor rede vatbaar en leefde in zijn eigen schijn- en droomwereld. Op zich triest want Frank van Vloten had grote capaciteiten, maar was niet tegen het leven opgewassen. Er worden hem persoonlijk dingen in de schoenen geschoven waar hij part noch deel aan had. Het leven ontglipte hem, de reële wereld werd voor hem wazig. Op het eind van zijn leven voelde hij zich verlaten, eenzaam en werd erg achterdochtig.

Naar mijn gevoel is er in en rond Het Ronde Huis ongekend veel gebeurd dat een negatieve lading had. Verdriet, eenzaamheid, bezoekers met bizarre geestelijke afwijkingen, misbruik van volwassenen en kinderen. Het is een plek van angst, psychoses, geestelijk lijden. In een Nederlands, nog niet geopend archief bevinden zich stukken die een haarscherpe beschrijving geven wat er precies in Het Ronde Huis is gebeurd en wie er de bezoekers waren. Ze zijn beschreven met naam en toenaam. In de nabije toekomst zal deze Ronde Huis - historie worden onthuld en komen er sluitende antwoorden op vragen. Om de negatieve sfeer van Het Ronde Huis te neutraliseren, kan het beste een tegenkracht in stelling worden gebracht. Een monument oprichten op de plaats waar Het Ronde Huis heeft gestaan, een symbool om ten strijde te trekken tegen kindermisbruik en het met wortel en tak uit te roeien.

Wat kindermisbruik precies betekent weet je pas goed, als het noodlot je treft om als kind vogelvrij te zijn in een oord als Het Ronde Huis. De geest van een ontvoerde Indische prinses waart er nog rond, een meisje in een engelengedaante…, ze is mijn gids geweest tijdens het bezoek aan deze zwaar beladen plek. De aardstralen op deze plaats zijn niet gunstig, het is met elkaar botsende energie. Als Frank van Vloten meer had geweten over energielijnen in de aarde, had hij zijn huis hier nooit gebouwd. Terug in de verre historie heeft er een bloedige strijd plaatsgevonden tussen diverse stammen en werd het gebied aangeduid als ‘het oord der doden’. En meestal brengt een dergelijk gebied geen geluk en voorspoed, wel verloedering en verval, Het Ronde Huis is er een bewijs van…

 

* Bodhi organiseert een paranormale beurs op 20 januari 2018 en er wordt een lezing gegeven over: Het Ronde Huis. Nadere info over de beurs: bodhivartman@live.nl  

 

 
Wie is online
We hebben 24 gasten online
Radio Paravaria