SYLVIA MILLECAM en ANNA VAN DER HEIDE

 

Sylvia en Anna (wijlen mijn echtgenote), twee onafhankelijke vrouwen. Sylvia was artiest/ danseres, Anna was klassiek balletdanseres. Beiden stonden bruisend en spontaan in het leven. Hoe tragisch, ze hadden kanker.

 

Sylvia overleed op 19 augustus en Anna 16 augustus 2001.

Sylvia koos uit vrije wil voor de alternatieve geneeswijzen. Anna was onder behandeling van de regulier medisch specialist Prof. Dr. H.

 

Sylvia, haar diagnose was bekend, en is begeleid door onder andere drie alternatieve artsen tot ze stierf.

 

Anna is letterlijk verkankerd onder de handen van de reguliere Prof. Dr. H., zonder adequaat, diepgaand medisch onderzoek. Géén scans, géén MRI, ondanks het feit dat er sprake was van folterende, mensonterende pijnen. Prof.Dr. H. stelde met 'het blote oog' de diagnose: 'slijmbeurs-, peesontsteking' terwijl intussen en in werkelijkheid Anna's wervels inzakten door kanker...

Eerlijkheidshalve: Prof.Dr. H. heeft wèl 'een dropdrankje' voorgeschreven voor Anna's chronische hoest en om niet te vergeten de 'paracetamol' voor de gruwelpijnen. 'Een dropdrankje & paracetamol' om in feite kanker te bestrijden!  

Indien een alternatief genezer/ arts een patiënt een 'dropdrankje' zou voorschrijven en het bleek om totale kanker te gaan? Ja, dan staat de hele medische wereld op z'n kop. Nu het om een reguliere Prof.Dr. gaat...? Ach, zand erover..., volgende patiënt...

 

Tegen de reguliere Prof. Dr. H., de specialist van Anna, heb ik een Medisch Tuchtcollege zaak aangespannen. Prof. Dr. H. is door het Medisch Tuchtcollege veroordeeld: hij kreeg een officiële waarschuwing.

 

De inspectie heeft tegen de drie alternatieve artsen van Sylvia een klacht ingediend bij het Medisch Tuchtcollege. Het Medisch Tuchtcollege heeft in deze kwestie ernstige straffen uitgedeeld. Eén van de artsen is voor het leven geschorst...!

 

Mijn simpele vraag is slechts; wat is het verschil om op reguliere of alternatieve wijze te verkankeren? Het antwoord is eenvoudig. Het verschil is de strafmaat! Een volstrekt inhumane behandeling van een reguliere Prof.Dr. wordt minder ernstig aangerekend. Drie alternatieve artsen krijgen in een aanzienlijk minder zwaar geval, de hoogste straffen uitgedeeld. Is dat (Medisch) Recht? Nee, dit is met twee maten meten.

 

Tegen Prof. Dr. H. heb ik bij de politie aangifte gedaan. Op zes strafwetsartikelen kan hij eventueel worden vervolgd, waaronder: 'zware mishandeling, zonder wapen de dood tengevolge hebbende'.

De officier van justitie gaf de politie opdracht om Prof. Dr. H. als verdachte te verhoren inzake een gerechtelijk vooronderzoek. De specialist weigerde iedere vorm van medewerking aan politie en justitie te verlenen. De rechtercommissaris moet er aan te pas komen om Prof. Dr. H. als verdachte te kunnen verhoren... In die fase verkeren we momenteel.

 

Ik weet niet of er tegen de drie alternatieve artsen een strafzaak is aangespannen inzake de kwestie Sylvia? Mocht dat wel zo zijn, de reguliere Prof.Dr. H. heeft het goede voorbeeld gegeven. Gewoon niet meewerken aan een strafrechtelijk vooronderzoek van politie en justitie. Formeel en 'fatsoenshalve' schijnt dat te kunnen...

De drie alternatieve artsen dienen er dan wel rekening mee te houden, in tegenstelling tot de reguliere Prof. Dr., dat ze thuis door de politie worden opgehaald en in een cel worden opgesloten. En wel teneinde een justitieel (voor)onderzoek mogelijk te maken. Het recht in Nederland wordt zoals gezegd namelijk gekenmerkt door 'het meten met twee maten'. In een rechtsstaat blijken er verschillende wetten te zijn. Een alternatieve vorm om natuurartsen streng te kunnen straffen en een milde versie om een reguliere arts de dans te laten ontspringen.

 

Jan C. van der Heide

 

Overzicht gebeurtenissen rond Anna


 

          

 

 

                                        

 

Copyright © 2002-2007 Jan C. van der Heide      All rights reserved